Ny forskning: Hver 3. dansker får en psykisk sygdom

 1 ud af 3

 

For første gang har et omfattende dansk forskningsprojekt undersøgt, hvor stor risikoen er for at udvikle psykisk sygdom i løbet af et liv. Undersøgelsen fra Aarhus Universitet viser, at hver tredje dansker i løbet af livet vil udvikle en psykisk lidelse.

Det gælder 32 pct. af mændene og 38 pct af kvinderne.

Studiet er særligt interessant, da resultaterne ikke baserer sig på skøn og estimater for udbredelsen af psykiske sygdomme i befolkningen totalt, men derimod tager udgangspunkt i hvor mange, der faktisk har søgt hjælp og behandling i det danske sundhedsvæsen. 

Undersøgelsen medtager altså ikke de mange danskere som i løbet af livet får symptomer på psykisk sygdom, men som ikke søger behandling. Og den medtager heller ikke de, der søger hjælp uden for det offentlige sundhedsvæsen – fx hos privatpraktiserende psykologer - eller som behandles alene hos praktiserende læge.

"Resultaterne er tankevækkende idet de baserer sig på faktiske henvendelser til - og behandlinger i - sundhedsvæsenet. Estimatet af livstidsrisikoen for psykisk sygdom i denne undersøgelse kan derfor siges at være konservativt,” siger Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden. 

”Den nye viden gør det vanskeligt at forestille sig, at regeringens udspil til en handleplan for fremtidens psykiatri, ikke bliver styrket væsentligt i de kommende politiske forhandlinger. Og den gør det vanskeligt for kommunerne, for virksomheder og for fx uddannelsesinstitutioner ikke at opdage, at de står overfor et kvantespring, når det gælder det forebyggende arbejde og særligt arbejdet med at fastholde og inkludere mennesker med psykiske vanskeligheder. Ikke mindst håber jeg, at tallene giver de mange ramte en oprigtig tro på, at de ikke står alene - og at flere danskere indser, at psykisk sygdom kan ramme alle, ” siger Anne Lindhardt.

Læs artikel i Politiken og på DR.dk.

Hør interviwe med forsker Ole Mors, formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt og psykiatri-ordfører, Karen Klint (S) i P1-morgen her.


Læs forskningsartikel om resultaterne af det nye studie fra Aarhus Universitet her.

Læs mere om psykiatriske diagnoser her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden