Medicindebatten i Danmark

Af formand for Psykiatrifonden og psykiater, Anne Lindhardt

Læge og leder af Nordisk Cochrane Center, Peter Gøtzsche, har fremført et synspunkt om at afskaffe brugen af psykofarmaka og mener at kunne dokumentere, at medicin forværrer patienternes tilstand. Hans synspunkter har vakt en heftig debat.

I Psykiatrifonden er vi uenige i det synspunkt og mener, at det er ukonstruktivt og farligt at gøre medicindebatten til at spørgsmål om ’for’ eller ’imod’ medicin. Medicin skal og bør fylde i debatten om vores sundhedssystem generelt - men at plædere for, at medicin til mennesker med psykisk sygdom skal afskaffes helt, medfører en stor usikkerhed hos de mange mennesker, der på nuværende tidspunkt tager medicin for deres sygdom. 

Medicin er vigtigt og absolut nødvendigt for en stor del af de mennesker, der får en psykisk sygdom. Nogle af dem kan nøjes med medicin i en kort periode mens en gruppe patienter har brug for medicin mere langvarigt i kombination med terapi, social støtte mv. En del af  patienterne kan dog hjælpes alene gennem terapi. 

Jeg mener bestemt ikke, at brugen af medicin i Danmark er uproblematisk. Og det er åbenlyst for enhver, at psykofarmaka  - ligesom al anden medicin - har bivirkninger og at der er hårdt brug for forskning og udvikling af ny medicin med bedre virkning og færre bivirkninger. Derudover er der ingen tvivl om, at manglende ressourcer i vores sundhedssystem og i psykiatrien i særdeleshed giver et for stort og ensidigt fokus på medicin.

Tid er en mangelvare i psykiatrien. Tid til kontakten til den enkelte person og tid til at nå ud til patientens netværk. Psykiske lidelser er komplekse og rammer menneskers tanker og følelsesliv. Det kræver tid, viden og stor indlevelsesevne at opbygge en tryg relation, hvor man kan søge både at forklare og at forstå meningen bag symptomerne. Ofte er det netop forståelse og tid til at rumme alt det svære og uforklarlige som efterspørges af patienter og pårørende.

Antallet af patienter i psykiatrien er i de seneste år steget markant uden en egentlig tilførsel af ressourcer, og det går ud over tiden til at prioritere andre behandlingsformer end medicin. Den effektivitet der præger udviklingen i psykiatrien, medfører et for ensidigt fokus på medicin. Medmenneskelig kontakt, inddragelse af patienterne i beslutningen om behandlingsforløbet og psykoterapi får alt for lidt plads. Både rammer, ressourcer og fokus skal ændres. Det ønsker både patienterne og personalet i psykiatrien.

Peter Gøtzsche kritiserer specielt udskrivningen af antidepressiv medicin til børn og unge.

Det er vanskeligt at stille diagnosen depression hos børn og unge og medicinen har ikke veldokumenteret effekt. Behandling med antidepressiv medicin er derfor en opgave for specialister i børne-og ungdomspsykiatri. I Psykiatrifonden finder vi det derfor bekymrende, at det i alt for mange tilfælde er de praktiserende læger, der udskriver recepterne. Modsat sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men pilen peger ikke kun på de praktiserende læger – den peger også på det politiske niveau og de økonomiske rammer om psykiatrien. Der er brug for flere børne-og ungdomspsykiatere. Der er ingen tvivl om, at ventetider på 3, 5 eller 6 måneder kan forværre sundhedstilstanden væsentligt.   

Og så der er brug for, at psykologer i kommunerne tager sig af samtalebehandling af depressive børn og unge. Det vil vi i Psykiatrifonden arbejde for - og vi påbegynder i år et omfattende projekt om netop psykologbehandling til børn og unge i kommunerne.

Derudover betragter vi det som en selvfølge, at alle væsentlige studier af bivirkninger af medicin er tilgængelige, så læger kan rådgive patienter på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden