Når en beboer er syg

Mange med alvorlig psykisk sygdom bor i almene boliger. Beboere - fx naboer - og ansatte i boligområderne savner derfor tit gode råd til en bedre dialog med mennesker, der har psykisk sygdom. Få Psykiatrifondens råd nedenfor og læs også om vores nye hotline for ansatte og beboere i Danmarks største udlejer af almene boliger KAB.

Almennyttige boliger

9 ud af 10 de ansatte i danske boligorganisationer oplever udfordringer med beboere, der har alvorlig psykisk sygdom. Og flertallet af boligorganisationer oplever, at antallet af svære episoder er steget de seneste fem år. Det viste en undersøgelse fra Psykiatrifonden i januar måned.

Ifølge undersøgelsen oplever de fleste ansatte, at de jævnligt - og ofte ugentligt - står overfor udfordringer med beboere, der har en psykisk sygdom. 

Viceværter, ejendomsfunktionærer, boligsociale medarbejdere og andre ansatte i boligorganisationerne har et ønske om at kunne forebygge og løse udfordringer og konflikter i forbindelse med beboere med psykisk sygdom. Til gavn for alle parter. Ingen ønsker, at problemerne skal vokse sig så store, at en beboer bliver sat på gaden eller der opstår konflikter i forhold til fx naboer.

Næsten hver tredje af de ansatte ejendomsfunktionærer, boligsociale medarbejdere mv har dog oplevet af blive afvist, når de har søgt støtte hos kommunerne til at håndtere en svær situation.

Læs mere om undersøgelsen her

"Der er nedlagt mange sengepladser gennem de sidste 30 år og indlæggelsestiden for psykiatriske patienter er markant kortere i dag. Der er derfor flere med psykisk sygdom, også svær psykisk sygdom som fx skizofreni og psykoser, der bor i egen bolig. Ideen om at hjælpe flere borgere med psykisk sygdom til et godt liv i eget hjem og vante omgivelser er sympatisk. Men den er desværre ikke fulgt op af de nødvendige rammer, som skal sikre hjælp, støtte og behandling lokalt. Det giver dårlige liv for beboere med psykisk sygdom – og i nogle tilfælde mange problemer for omgivelserne," siger Anne Lindhardt og fortsætter:

"Derfor sætter Psykiatrifonden nu særligt fokus på livet for menensker med psykisk sygdom, der bor i almennytte boligforeninger - og på de ansatte og naboer, der med den rette hjælp og vedledning kan gøre en stor forskel for mennesker, der har svær psykisk sygdom inde på livet," siger Anne Lindhardt.

10 gode råd

Psykiatrifonden har lavet en guide, som kan bruges af alle, der i deres boligområde møder mennesker, som skiller sig ud, fordi de har det svært. Både beboere og ansatte. Hæng plakaten op på viceværtkontoret, i opgangen eller brug selv de 10 gode råd, hvis du har en nabo, som du er bekymret for.

10 gode råd til viceværter

Download plakaten her!

Læs mere: Sådan går du til beboere med alvorlig psykisk sygdom

Ny hotline for alle medarbejdere i KAB

Psykiatrifonden har indledt et samarbejde med Danmarks største udlejer af almene boliger, KAB, om en ny hotline til ejendomsfunktionærer og beboere i KABs 50.000 lejemål. Formålet med hotlinen er, at alle som har brug for det kan ringe til Psykiatrifondens psykologer og få sparring på oplevelser med psykisk sårbare eller psykisk syge beboere.

Linien er åben alle hverdage kl. 09.00 – 22.00. Er du selv beboer eller ansat i KAB og har du brug for rådgivning om psykisk sygdom? Så kontakt din lokale afdeling for nærmere information om det nye rådgivningstilbud.

Hvorfor en kampagne målrettet boligorgnisationer?

Antallet af psykiatriske sengepladser på behandlingsinstitutionerne er siden 1976 reduceret fra 11.000 til 6.000. Færre indlægges, og alene de sidste tre år er den gennemsnitlige indlæggelsestid dalet fra fire til tre uger. De manglende psykiatriske behandlingspladser betyder, at et voksende antal mennesker med psykisk sygdom må gennemleve eventuelle kriser i eget nærmiljø sammen med pårørende og naboer. Det medfører ofte utryghed og konfliktsituationer med naboerne. Situationer, som skal tackles af ansatte i de almene boligorganisationer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden