Nye nationale mål for mental sundhed i Danmark

Der er en tæt sammenhæng mellem mistrivsel og udvikling af lidelser som depression, angst og langvarig stressbelastning. Derfor er det både modigt og rigtigt, at regeringen nu - for første gang - opstiller konkrete mål for en forbedring af den mentale sundhed for både børn, unge og voksne.

For første gang opstiller regeingen mål for arbejdet med at forbedre danskernes mentale sundhed.

Frem mod 2024 er det regeringens mål, at:

1. Andelen af børn mellem 11 og 15 år med lav livstilfredshed skal reduceres med 15 pct. Andelen af børn mellem 11 og 15, der bliver mobbet, skal reduceres 

2. Andelen af danskere på 16 år eller derover, der har nedsat livskvalitet, skal reduceres med 10 pct. Andelen af ensomme danskere på 16 år eller derover skal reduceres med 10 pct.

I Psykiatrifonden mener vi, at det er vigtigt at sætte konkrete - og ikke mindst målbare - mål for arbejdet med mental sundhed i Danmark. Analysechef, Anna Paldam, siger:

"Det er utrolig vigtigt, rigtig glædeligt og virkelig tiltrængt. Det at have en standard at måle indsatsen op imod, kommer til at fokusere det forebyggende arbejde. Der er meget at hente ved at undgå, at mistrivsel udvikler sig til egentlig sygdom. Både for den enkelte i form af livskvalitet og daglig funktion. Og for samfundet i forhold til at fastholde unge i uddannelse og voksne i arbejde. Men et fokus på trivsel og mental sundhed er i særdeleshed også vigtigt for mennesker, der allerede er ramt af psykisk sygdom, fordi god mental sundhed er afgørende for at komme sig efter sygdom, eller for at leve et godt liv med sygdom.

Der er god dokumentation for sammenhængen mellem dårlig mental sundhedstilstand og udviklingen af lidelser som depression, angst og langvarig stressbelastning. Og mellem ensomhed og udviklingen af hjerte/karsygdomme. Det betyder noget med fokuserede indsatser og politisk opbakning. Fx er det allerede lykkedes at nedbringe antallet af børn, der udsættes for mobning i skolen.  

Et mere fokuseret arbejde med at forbedre danskernes mentale helbred er også afgørende i forhold til vores arbejde med at mindske uligheden i Danmark. De faktorer der betyder noget for mental sundhed er det i vid udstrækning de samme, som betyder noget for lighed i sundhed. Det er ting som en tryg opvækst, ikke at blive udsat for mobning og diskrimination, at komme ind i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og at være del af sociale fællesskaber. Ulighed i sundhed slår særligt igennem overfor mennesker med psykisk sygdom."

Der følger 120 mio. kr. med arbejdet. 30 mio. kr. årligt over de næste 4 år. Det mener vi i Psykiatrifonden er positivt - men i forhold til den samlede indsats for at mindske mistrivsel og fremme mental sundhed i Danmark, er det en dråbe i havet.

For Psykiatrifonden er det vigtigt, at arbejdet med mental sundhed ikke står og falder med en portion øremærkede penge til nye enkeltstående projekter og initiativer, der får lidt omtale, når de starter op - men med viljen til at implementere og udbrede den viden, vi allerede har høstet gennem mange års arbejde med mental sundhed - ikke mindst i de mange pilot- og udviklingsprojekter, der har vist god effekt på den mentale sundhed.

Læs mere om regeringens nye nationale mål for folkesundheden her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden