Ny ungdomsuddannelse for unge med psykiske vanskeligheder

Psykiatrifonden har indgået samarbejde med HKI – Hans Knudsen Instituttet om at udbyde en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med psykiske vanskeligheder, der har brug for særlig støtte til at gennemføre en uddannelse.Unge


Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med psykiske vanskeligheder (StuP) er en almen 3-årig ungdomsuddannelse, der ruster de unge til at komme i ordinær uddannelse eller job. I tilrettelæggelsen af uddannelsen spiller eleven selv en aktiv rolle, og vi har fokus på både skolefaglig kompetenceudvikling samt udvikling af sociale og personlige kompetencer.

Sikre den rette hjælp

Gennem hele uddannelsesforløbet er der fokus på at sikre den rette hjælp og støtte, både i STU-regi og udenfor, fordi den rette hjælp og støtte skaber overskud og overskuelighed hos eleverne og er et virksomt element i forhold til, at de får gennemført deres uddannelsesplan. Uddannelsen har derfor fokus på støtte- og hjælpeforanstaltninger, fx dialog og kontakt til støttekontaktperson og psykiatrien, men også hjælp til praktiske forhold som kontakt og opfølgning i praktikker eller kompetencegivende kursusforløb på fx uddannelsesinstitutioner.

Psykiatrifonden bidrager med tæt individuel kontakt og opfølgning, undervisning og træning i personlige og sociale temaer, herunder psykoedukation, indsigt og Recovery.

Koordinering mellem elevens forskellige indsatser er således et vigtigt omdrejningspunkt i den støtte, HKI tilbyder i samarbejde med Psykiatrifonden.

Praktik og undervisning på virksomheder

Uddannelsen er en kombination af undervisning i skolefag, praktisk faglig undervisning. Skoleundervisningen foregår i mindre basisgrupper, der danner en tryg ramme for eleven.

En central del af uddannelsen er undervisning og praktik i HKI’s virksomhedscenter og i eksterne virksomheder. HKI har et bredt virksomhedsnetværk, og har gode erfaringer med at etablere praktikforløb for unge med særlige behov.

Ungemiljø

Omdrejningspunktet i stuP’en er et udviklende ungemiljø, hvor der er fokus på interesser, kammeratskaber og kæresterier. Vi tager på STUdietur, afholder idrætsturneringer og har interessefag, hvor eleverne er bestemmer indholdet. 

Om HKI – Hans Knudsen Instituttet

HKI – Hans Knudsen Instituttet er en socialøkonomisk virksomhed, der har mere end 100 års erfaring med at hjælpe mennesker med fysiske, psykiske eller sociale barrierer ind på, eller tættere på, arbejdsmarkedet.

Læs mere om stuP på hki.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden