Posttraumatisk stress sender flest danskere på førtidspension

På tværs af både fysisk og psykisk sygdom er posttraumatisk stress (PTSD) den diagnose, som sender flest danskere på førtidspension. Sygdommen rammer mange flere end krigsveteraner og flygtninge, men overses ofte i sundhedssystemet, lyder det fra Psykiatrifonden, der efterlyser landsdækkende behandlingstilbud og bedre opsporing.

Næsten hver tiende af alle danskere, der blev tilkendt førtidspension i 2013 har, har posttraumatisk stress. Det viser tal fra Ankestyrelsen.

Det er således 7. år i træk, at PTSD sætter rekord som den diagnose, der sender flest på førtidspension i Danmark. Siden 2007 har PTSD sat næsten 9000 danskere permanent uden for arbejdsmarkedet. PTSD distancerer både de næst hyppigste psykiatriske diagnoser (mental retardering, depression og skizofreni) og alle fysiske skavanker, når man kigger på årsagen til nye førtidspensioneringer. Alligevel er det danske sundhedssystem slet ikke gearet til at håndtere PTSD, fortæller psykiater Anne Lindhardt, der er formand for Psykiatrifonden.

”Størstedelen af de PTSD-ramte er aldrig blevet tilbud den rigtige behandling. Derfor ender så mange med en sygdom, der invaliderer dem i forhold til arbejdsliv og social kontakt. Ud over smertelige mareridt og flashbacks, som mange PTSD-ramte oplever, er konsekvensen af manglende hjælp ofte, at man isolerer sig, at man nærer mistillid til andre mennesker og må leve med svær angst og en problematisk undvigeadfærd i dagligdagen,” fork larer Anne Lindhardt.

Læs mere om PTSD her

PTSD rammer velfærdssamfundets fodsoldater

Helt friske forskningsresultater fra Storbritannien viser, at tegnene på posttraumatisk stress sjældent bliver genkendt hos andre end krigsveteraner, men de fleste PTSD-ramte har aldrig været i krig, men blot passet deres arbejde i det danske velfærdssamfund. Foruden ofre for vold, voldtægt og bilulykker rammer sygdommen således i stor stil frontpersonalet i den offentlige sektor som f.eks. politifolk, togførere, buschauffører, brandfolk, plejepersonale og mange andre. Disse grupper bliver ofte glemt af beslutningstagere og fagprofessionelle i sundhedsvæsnet, der først for alvor fik øjnene op for PTSD-diagnosen i forbindelse med Danmarks krigsdeltagelse. Det er dog langt fra alle syge, der får den nødvendige hjælp.

”De fleste traumatiserede og PTSD-ramte danskere får aldrig mediernes opmærksomhed, men sygdommens voldsomme konsekvenser. Vi appellerer derfor til sundhedsministeren om at sikre landsdækkende behandlingstilbud til mennesker med PTSD inden for fem år, og at det første skridt tages i den handlingsplan for psykiatrien, som forhandles netop nu. Det er umuligt at lukke øjnene for de samfundsøkonomiske og menneskelige omkostninger ved ikke at investere i landsdækkende udbredelse af behandlingsmetoder med dokumenteret virkning,” siger Anne Lindhardt.

Kampagne om PTSD

Psykiatrifonden sætter fokus på PTSD over hele sommeren. Vi har netop udgivet en ny selvhjælpsbog til PTSD-ramte og vi har samlet fakta, baggrundsviden og en lang række personlige beretninger om livet med PTSD på Psykiatrifondens hjemmeside. Endelig er Psykiatrifondens digitale mentale motionscenter www.tænkdigstærk.dk blevet udvidet med øvelser og gode råd til alle, der har oplevet traumer eller har PTSD.

Fakta: Hvem får PTSD – og hvor mange?

* 5-10 pct. af mennesker, der oplever en naturkatastrofe (fx en tsunami eller et jordskælv) udvikler PTSD.
* 1-5 pct. af mennesker, der udsættes for en bilulykke eller andre ulykker, der involverer legemsbeskadigelse, udvikler PTSD.
* Professionelle, f.eks. politi, brandmænd, togførere, buschauffører og psykiatrisk plejepersonale har risiko for at udvikle PTSD som følge af deres arbejdsopgaver. Det sker for 7-10 pct.
* 10 pct. af mennesker, der udsættes for overfald, udvikler PTSD. Hvis overfaldet inkluderer grov vold, vil en højere procentdel udvikle PTSD.
* 10-18 pct. af soldater i krig udvikler PTSD som følge af de voldsomme oplevelser, der er forbundet med at opholde sig i krigszoner.
* Mere end 50 pct. af flygtninge, der har oplevet krig og tortur i deres hjemland, udvikler PTSD.
* 50 pct. af mænd og kvinder, der har oplevet voldtægt eller andre seksuelle overgreb i barndommen, udvikler PTSD
* Der er omkring 5.000 personer i Danmark, der har udviklet PTSD de seneste 10 år som følge af voldtægter og andre seksuelle overgreb.
* 26.000 kvinder i Danmark blev i 2012 udsat for grov partnervold. Af disse vil de fleste udvikle PTSD, hvis de ikke får bearbejdet oplevelsen. Mange af dem har børn.
* Omkring 30 pct. af de mennesker, der behandles for borderline, har også PTSD som følge af deres vanskelige opvækstvilkår.

Kilde: Psykolog Casper Aaen (Søndergård, Videbeck, Neumann, Tremblay & Piche, DSM-IV og APA)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden