ReachOut - nu skal mental sundhed på skoleskemaet i Region Sjælland

De næste 4 år vil et rullende klasseværelse køre rundt til skoler i Region Sjælland for at øge den psykiske trivsel hos skolebørn og mindske den sociale ulighed i mental sundhed.

Hvert femte barn mellem 11 og 15 år trives psykisk dårligt. Vi ved, at 80.000 børn og unge vokser op i en familie med psykisk sygdom og endnu flere i familier med fx misbrugsproblemer. Vi ved også, at der er social ulighed i trivsel og mental sundhed og at fx lav uddannelse hos forældrene øger risikoen for dårlig trivsel og psykiske problemer hos børn og unge. Derfor har Psykiatrifonden og TrygFonden startet projekt ReachOut.

Formålet med ReachOut er at forebygge psykiske problemer hos børn og unge på skoler, hvor den sociale profil (målt ved lav uddannelse blandt forældrene) indebærer højere risiko for psykiske eller sociale problemer blandt børn og familier. Med ReachOut vil vi medvirke til at forebygge, at mistrivsel hos skolebørn udvikler sig til psykiske problemer og dårligt mentalt helbred senere i livet.

Fra 2014 til 2017 vil Psykiatrifondens og TrygFondens rullende klasseværelse derfor besøge skoler i hele Region Sjælland og tilbyde undervisning, oplysning og træning til elever i 5. – 9. klasse samt deres lærere og forældre.

”Hver femte skoleelev viser i deres daglige liv tegn på, at de trives psykisk dårligt. De er måske kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn eller føler sig udenfor og det kan være skadeligt for deres indlæring og for deres fremtidige helbred. Derfor vil vi bl.a. gerne træne eleverne i sociale og emotionelle færdigheder som problemløsning, samarbejde, konflikthåndtering og i at kende og håndtere følelser hos sig selv og hinanden,” siger projektchef i TrygFonden, Dorthe Lysgaard.

”Hvis vi vil give flere børn bedre trivsel, så er det vigtigt ikke bare at involvere børnene selv men også deres forældre, deres lærere og skolerne. Formålet med vores arbejde på skolerne i Region Sjælland over de næste år er derfor bl.a. at klæde flere lærere på til at genkende og håndtere tegn på dårlig trivsel. Både i forhold til den enkelte elev men også i forhold til klassen som helhed og i forhold til forældrene”. Det siger Katrine Finke, der er projektleder i Psykiatrifonden, som driver ReachOut projektet på baggrund af mere end 10 års erfaring med undervisning af skolebørn.

Om TrygFonden:

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere om TrygFondens indsatser på www.trygfonden.dk.

Om Psykiatrifonden:

Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen – både hos den enkelte og i samfundet. Vi arbejder for at skabe et samfund, hvor færre bliver syge og hvor flere kommer sig. Læs mere om Psykiatrifondens arbejde her!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden