Unge hjælper unge i banebrydende projekt

30 unge, der har oplevet at få en psykiatrisk diagnose, skal over de næste 3 år uddannes til mentorer for andre unge med psykisk sygdom. Målet med projektet, der nu igangsættes af Psykiatrifonden og Vejle Kommune, er at teste, om hjælpen fra en ligesindet kan give de unge større livskvalitet og involvere dem mere aktivt i lokalsamfundet.

hænder der rækker ud

Peer-to-peer-tilgangen er banebrydende i socialpsykiatrien i Danmark. Den læner sig op af internationale erfaringer, som viser, at mødet med en ligesindet kan gøre en særlig forskel for mennesker med psykisk sygdom, når det gælder om at komme sig og bryde social isolation. 

Mødet med en person, der kender til problemerne selv, men som er blevet rask eller som har lært at mestre sin sygdom, kan gøre en forskel for et menneske med psykisk sygdom, som mødet med de fagprofessionelle i behandlingssystemet eller socialforvaltningen ikke kan.

Derfor har Vejle Kommune og Psykiatrifonden netop startet et nyt peer-projekt i Vejle. Målet er at teste, om hjælpen fra en ligesindet, kan skabe positive resultater, når det gælder den enkeltes følelse af håb, kontrol og trivsel og ikke mindst når det gælder den unges deltagelse i det sociale liv.

”Vi forventer os meget af projektet. Ikke kun fordi vi med projektet har mulighed for at give 30 unge med psykisk sygdom en helt særlig, ekstra støtte, der kan øge deres trivsel og livskvalitet. Men også fordi et positivt resultat af projektet, kan sætte en ny retning for arbejdet med rehabilitering af psykisk sygdom i Danmark,” siger projektleder i Psykiatrifonden, Charlotte Hallin.

”Vi er meget begejstrede for at kunne gå forrest i Vejle Kommune. Vi tror på, i tråd med internationale erfaringer, at de unge vejlensere vil kunne drage nytte af hinandens ressourcer og livserfaringer og at de dermed i fællesskab i højere grad kan tage del i lokalsamfundets tilbud,” siger projektleder Lene Hoffensetz fra Vejle kommune.

Konkret består arbejdet for en peer-mentor i at gennemgå et uddannelsesforløb og sideløbende – over en periode på 6 måneder – at mødes med en ung med psykisk sygdom. Møderne skal fokusere på, at få den unge til at deltage i flere aktiviteter i lokalsamfundet – fx i relation til idræt.  

Om projektet: Projektet finder sted i perioden 2013-16. Det er finansieret af Social- Børne- og Integrationsministeriet og er et såkaldt ’metodeudviklingsprojekt’, der skal afprøve nye veje og give retning til det fremtidige arbejde med rehabilitering og inklusion af mennesker med psykisk sygdom i Danmark.
Læs mere om projektet her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden