Unikt indblik i livet med skizofreni

I den første, store danske undersøgelse af livet med skizofreni giver knap 400 nuværende og tidligere skizofreni-patienter svar på, hvad barrierene er for at komme sig af psykisk sygdom.

400 nuværende og tidligere skizofreni-patienter peger i undersøgelsen på en række barrierer for at komme sig. De fremhæver et ensidigt medicinfokus, for lidt brug af motion i behandlingen, bivirkninger af medicin, økonomiske bekymringer og manglende tro i psykiatrien på, at man kan komme sig.

Medicin som både ven og fjende

2 ud af 3 af de adspurgte danskere med skizofreni svarer i undersøgelsen, at medicin er det element i behandlingen, der har hjulpet dem mest.  Men endnu flere peger på medicinens bivirkninger som det største problem i behandlingen. Mange efterlyser også et mindre ensidigt fokus på medicin.

”Medicin er en stor hjælp for langt de fleste. Men medicin står for ofte alene og suppleres for sjældent med andre behandlinger eller tilbud som fx psykologhjælp eller hjælp til sundere livsstil og motion. Der skal forskes mere i udviklingen af medicin med færre bivirkninger men også i effekten af andre behandlingstilbud og sociale indsatser,” siger Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden.

Motion på en andenplads

Undersøgelsen viser – måske lidt overraskende - at motion opleves som den mest virkningsfulde behandlingsform næst efter medicin.

”Motion bør tænkes ind i alle patientforløb. Det gælder både motion og bevægelse i forbindelse med lange indlæggelser og for mennesker på bosteder. Det kan også være en indsats for at integrere borgere i eget hjem det lokale idrætsliv,” siger Anne Lindhardt.

Læs mere: Hver fjerde med skizofreni vil gerne have mere motion (bladet Sygeplejersken)

Læs mere: Anna vil løbe skizofrenien væk (bladet Sygeplejersken)

Se video: Motion er den bedste medicin for mig

Økonomiske bekymringer og manglende tro på bedring spænder ben

En stabil boligsituation er afgørende, hvis man skal komme sig af sygdom, svarer flertallet i undersøgelsen. Økonomiske bekymringer opleves omvendt som den største barriere for at komme videre i livet.

”Mange med psykisk sygdom – også svær psykisk sygdom – bor i dag i eget hjem. Vi ved, at en del af dem, der sættes på gaden i almennyttige boligselskaber er mennesker med psykisk sygdom. Nogle fordi de ikke har råd til huslejen – nogle fordi der ikke er styr på betalingsfrister og andre fordi de i dårlige perioder har en anderledes eller generende adfærd. Derfor er der stor brug for at opdage og reagere på problemer, inden beboeren bliver sat på gaden,” siger Anne Lindhardt.   

Økonomi og boligsituation er ikke ene om at spænde ben. 1 ud af 3 skizofrenipatienter mener, at sundhedspersonalets manglende tro på at man kan komme sig af psykisk sygdom (recovery) er et psykiatriens største problemer. Derudover nævner de adspurgte ventetider i systemet og manglende forståelse i jobcentre som store barrierer for at komme videre. 
 
”Det er meget vigtigt, at vi nu har nogle svar ”indefra”, og det er lidt beskæmmende, at så mange ikke føler, at de er blevet mødt af personalet med en tro på muligheden for at komme sig eller blive rask, når man nu har haft recovery på psykiatriens dagsorden de sidste måske 10 år. Det understreger, at vi har brug for kampagner som www. skizofre9til5, der netop har fokus på recovery-tilgangen,” siger Anne Lindhardt.

Om undersøgelsen: 

Psykiatrifonden har i foråret og sommeren 2013 indhentet svar fra nuværende og tidligere skizofrenipatienter via en elektronisk survey. Over 500 har deltaget i dele af undersøgelsen og mere end 400 har besvaret alle spørgsmål.

Se hele undersøgelsen her

For yderligere oplysninger om undersøgelsen: Charlotte Hallin - Landsindsatsen om Skizofreni – ch@psykiatrifonden.dk – 2055 8335

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden