Inklusion af psykisk sårbare unge

Kronprisesse Mary var med, da Psykiatrifonden satte fokus på, hvordan man fastholder de unge i ungdomsuddannelserne.

Mary3sh 500X600Unge i dag ved, at det er vigtigt at få en ungdomsuddannelse, og langt størstedelen af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Men det er ikke lige let for alle unge. Mange oplever et stort forventningspres fra forældre, lærere, vejledere, samfundet osv. i forhold til at gennemføre uddannelsen.

Nogle kan håndtere presset, andre, mere sårbare unge, har vanskeligt ved det og er i risiko for at udvikle forskellige former for mistrivsel, fx cutting, misbrug, spiseforstyrrelser, depression og stress. Til sidstnævnte gruppe hører også unge med diagnoser – opdaget som uopdaget – som er ekstra udsatte i forhold til at falde fra en ungdomsuddannelse.

Det satte Psykiatrifonden sammen med Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening og UU-København fokus på ved en konference den 10. september 2014, hvor Psykiatrifondens protektor HKH Kronprinsesse Mary deltog.

Læs mere om Psykiatrifondens arbejde med psykisk sårbare unge her.

Mary4sh 400X300Stor udfordring for lærerne

På konferencen var der fokus på, hvordan denne meget differentierede ungegruppe med forskellige faglige, sociale og personlige behov er en stor udfordring for lærere, vejledere og andre fagfolk på ungdomsuddannelserne.

Politikerne kræver inklusion, og at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Lærerne, vejlederne og andre fagfolk føler sig fagligt dårligt rustet til opgaven – ikke mindst i forhold til gruppen af psykisk sårbare unge.

Konferencen satte fokus på, hvordan vi kan løfte inklusionen af de psykisk sårbare unge på en kvalificeret måde til gavn for både de unge og lærerne/vejlederne. Alle unge ønsker at få mulighed for at udvikle deres potentialer. Men de lærere og vejledere, der skal løfte opgaven i dagligdagen, skal have en mulighed for at kunne lykkes. Det kræver viden, erfaring, værktøjer og netværk.

Med konferencen håber vi, at der kommer mere fokus på:

  • At dele viden og erfaringer fra den praktiske undervisning af gruppen af sårbare unge.
  • At give viden om psykiatrien, socialpædagogikken og diagnostik for at forøge støtten og vejledningen til de udsatte unge.
  • At få inklusionsdebatten ind i vejlednings- og uddannelsesinstitutionerne.

 Læs mere om Psykiatrifondens arbejde med psykisk sårbare unge her.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden