Bliv instruktør

Som uddannet instruktør kan du udbyde psykisk førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk sygdom. Du vil bidrage til, at flere danskere får øgede handlemuligheder, når de møder et menneske i akut psykisk krise og at berøringsangsten ved psykisk sygdom formindskes. Samtidig tilskynder du til, at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har viden om eller interesse for psykisk sygdom og håndtering af psykiske kriser og som gerne vil være med til at udbrede kendskabet til psykisk førstehjælp.

Efter gennemført uddannelse får du et certifikat som dokumenterer, at du er certificeret instruktør i Psykisk førstehjælp. Certifikatet giver dig tilladelse til at afholde kurser som led i dit arbejde eller som privat udbyder.

Psykiatrifonden ansætter ikke instruktører, men tilbyder løbende støtte og annoncerer også alle dine kurser her på hjemmesiden. Som instruktør indgår du en samarbejds- og licensaftale med Psykiatrifonden.

Vores instruktøruddannelser i 2015 er fuldt booket. Vi er i gang med at planlægge flere instruktøruddannelser, men datoerne er endnu ikke fastsatte.

Ansøg om at komme på instruktør-uddannelsen her.

Hvis du har spørgsmål vedrørende instruktøruddannelsen, er du velkommen til at kontakte Ditte Madsen på dm@psykiatrifonden.dk.

 • Læs om uddannelsen

  Instruktøruddannelsen består af fem kursusdage. Undervisningen tager udgangspunkt i en manual, som du får udleveret ved uddannelsens start. 

  De første to dage undervises du i de sessioner, som psykisk førstehjælpskurset består af: Depression, angst, psykose, misbrug og psykisk krise. Herudover trænes du i formidling og rollen som facilitator. På dag fire eller fem holder alle kursister et oplæg i et emne, som de har fået kendskab til på dag to. 

  Instruktøruddannelsen skal bestås med en eksamination. Efter gennemført uddannelse får du et certifikat som certificeret instruktør i Psykisk førstehjælp. 

 • Hvilke kompetencer skal jeg have?

  For at blive instruktør lægger vi vægt på, at du:

  • Har viden om psykiske sygdomme og behandlingen af disse.
  • Har en positiv og ikke-stigmatiserende tilgang til mennesker ramt af psykisk sygdom.
  • Er entusiastisk og motiveret til at stå for kurser i psykisk førstehjælp.
  • Har gode kompetencer i formidling og kommunikation.
  • Har baggrundsviden om det danske behandlingssystem.
  • Har gode sociale kompetencer.


  Har du personlige erfaringer med psykisk sygdom, skal du være afklaret om, hvorvidt du ønsker at inddrage dine erfaringer i undervisningen - og evt. hvordan. 

  Du er enten tilknyttet en organisation/arbejdsplads, der ønsker at uddanne en instruktør til intern undervisning af medarbejdere eller har en tydelig plan i forhold til at være privat udbyder.

 • Samarbejds- og licensaftale med Psykiatrifonden

  Så snart du er uddannet instruktør, underskriver du en samarbejdsaftale med Psykiatrifonden og får en licens, der giver dig ret til at undervise i ’Psykisk førstehjælp’. 

  En licens vil give dig adgang til opdateret viden om psykisk sygdom, mental sundhed og psykisk førstehjælp, fri markedsføring på psykisk førstehjælps hjemmeside, opdaterede undervisningsmaterialer, start-kit i form af foldere og visitkort samt omtale i Psykiatrifondens nyhedsbreve. 

  Som instruktør er du forpligtet til at betale et fortløbende årligt beløb på kr. 2.100. Licensen er med til at dække de udgifter Psykiatrifonden har i forbindelse med markedsføring, it-support, administration af hjemmeside, fortløbende støtte, opdatering af materiale mv.

  Som instruktør skal du kunne sige ja til at ville:  
  • Undervise i og anvende Psykiatrifondens Psykisk førstehjælp-manual og tilhørende undervisningsmateriale. 
  • At afholde mindst to kurser om året for at kunne beholde din certificering, hvad enten der er tale om privat udbudte kurser eller kurser udbudt på arbejdspladsen.
  • At stå listet som instruktør på Psykisk førstehjælps hjemmeside.
  • At deltage i et opkvalificeringskursus hvert 3. år i Psykiatrifonden.

  Du skal som instruktør:

  • Købe certifikater og bøger fra Psykiatrifonden til dine kursister.
  • Sikre at samtlige kursister udfylder evalueringsskema efter endt kursus.
  • At kunne tilbyde egnede lokaler, herunder teknisk udstyr, til kurset. 
  • Dække udgifter som forplejning, lokaleleje, kopiering, transport og eventuel overnatning i forbindelse med afholdelse af kurser.

 • Tid og sted for instruktørkurser

  Instruktørkurserne finder sted i Psykiatrifondens lokaler på Hejrevej 43, 2400 København NV. 

  Kurset varer 5 dage og foregår fra 9-16.30, undtagen fredag som er fra kl. 9-15.00. Kurset er inklusiv forplejning og undervisningsmaterialer.  

  Der er 20 pladser pr. hold. Psykiatrifonden forbeholder sig ret til at aflyse kurser med under 15 deltagere. Aflysningen vil ske senest 8 dage, inden kursets afholdelse og alle tilmeldte vil få direkte besked. 

  I ansøgningsskemaet har du mulighed for at notere, hvilket hold du ønsker at komme på, hvis din ansøgning imødekommes.

  Vores næste uddannelse finder sted 13.-17. april 2015 (uge 16).

  For yderligere information om projektet kontakt projektleder Malou Laursen på malou@psykiatrifonden.dk eller Ditte Madsen på dm@psykiatrifonden.dk.

Det kan du...

Få nyt - vælg emner  
eller del siden
Del på Facebook Tip en ven
PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf.: 3929 3909
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden