Lærervejledning

Til temaet ADHD har vi valgt at sætte fokus på, hvordan man mærker sine egne behov og grænser.

Hvad kræver undervisningsmaterialet af mig som lærer?

Undervisningsmaterialet kræver ikke, at du har indgående et kendskab til ADHD. Formålet med undervisningsmaterialet er gennem leg, øvelser og samtale at give eleverne kompetencer til at mærke og give udtryk for egne behov og grænser.

Hvis du vil arbejde mere med et lignende tema, kan du anvende øvelser fra undervisningsmaterialet 'At mærke og fortælle om tanker og følelser', som hører til tegnefilmen om angst.

Læs artikel fra Folkeskolen, hvor lærer Maj Kalfod fortæller om hendes erfaringer med at bruge materialet.

Hvorfor handler undervisningsmaterialet om at mærke sine egne behov og grænser?

ADHD er en sygdom, man ikke kan gøre for, at man har. Den får personen til at fylde meget i en familie. Når man har en bror eller søster med ADHD, kan man derfor have brug for et frirum indimellem, hvor det handler om ens egne følelser og behov. Når ADHD’en fylder meget, kan man i perioder føle sig overset og samtidig være bange for at fylde for meget. Derfor giver søskende måske afkald på deres egne behov og har svært ved at mærke egne grænser. Mange børn kender til at tilsidesætte egne behov og have svært ved at mærke og udtrykke egne grænser. Det er vigtigt at tale med alle børn om, hvordan man kan mærke egne behov og grænser, og hvordan man kan give udtryk for dem, samtidig med at man respekterer, at andres behov og grænser kan være forskellige fra ens egne. 

Vær opmærksom på, at der kan være elever i klassen, som selv har en opmærksomhedsforstyr­relse. Sørg for, at klassen taler om ADHD på en respektfuld måde. Det skader ikke børnene at tale om, hvordan det er at have en bror eller søster med ADHD, tværtimod. Tavshed er svigt.

Sådan kan du introducere tegnefilmen og undervisningsmaterialet

Du kan fortælle, at I skal se en tegnefilm, der handler om to søskende - Trine og Daniel. Daniel har ADHD. ADHD er lidt ligesom en skønhedsplet i hjernen, som gør, at man somme tider er på en anden måde, end hvis man ikke har en ADHD-skønhedsplet i hjernen. Nogle kalder det også for et usynligt handicap. På grund af skønhedspletten kan man have svært ved at sidde stille og koncentrere sig. Man kan også glemme at lytte til, hvad andre siger og komme til at gøre andre sure, når man leger, fordi man ikke når at tænke over, hvad man siger og gør. Det er ikke af ond vilje! Tegnefilmen handler om, hvordan det er for Daniel at have ADHD, men den handler også om, hvordan det er for Trine at have en bror, der har ADHD. Efter tegnefilmen skal I lave øvelser og tale om, hvordan både Daniel og Trine har det. I skal også lave øvelser og tale om, hvordan man som barn kan mærke, hvad man har brug for for at have det godt. Og I skal lave øvelser og snakke om, hvordan man kan mærke og give udtryk for, at der er noget, man synes er okay og noget man ikke synes er okay. For at have det godt er det nemlig vigtigt at kunne mærke og udtrykke, hvad man synes er okay og ikke okay.

Fælles målAngst Sofieandfather01

Undervisningsmaterialet sætter særligt fokus på de Fælles Mål, der er opstillet under det obligatoriske emne 'Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab' i grundskolen.

Materialet er tilrettelagt således, at det understøtter emnets formål stk. 2:

"Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres."

Der er i materialet særligt fokus på kompetenceområdet sundhed og trivsel.

Materialet dækker følgende færdigheds- og vidensmål:

0.-3. klassetrin

Personlige grænser

Eleven kan give udtryk for egne grænser

Eleven har viden om personlige grænser

Følelser

Eleven kan beskrive følelsesmæssige reaktioner   

Eleven har viden om følelser 

4.- 6. klassetrin

Rettigheder

Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes

Personlige grænser

Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser

Kilde: Forenklede fælles mål, som findes på EMUs hjemmeside: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883