Vejledning: Hvis en elev bliver berørt

Da 2-5% af alle børn har ADHD, skal du være opmærksom på, at der er elever i klassen, som kan blive berørte af emnet.

Det er vigtigt at tydeliggøre, at ADHD’en ikke er hele personen og at give eleverne en forståelse for, hvorfor børn med ADHD handler, som de gør. Det hjælper tegnefilmen med at forklare. Det skader ikke børnene at tale om, hvordan det er at have en bror eller søster med ADHD, tværtimod. Tavshed er svigt. Vær opmærksom på, at der kan være elever, som selv har en opmærksomhedsforstyr­relse. Vær derfor også opmærksom på, at klassen ikke taler om ADHD på en stigmatiserende måde.

Nederst på denne side er en oversigt over, hvor dine elever kan få hjælp, og hvor du som lærer kan få yderligere information om ADHD.

Anerkend de elever, der bliver berørte af emnet

Hvis en elev bliver berørt i løbet af undervisningen, er det vigtigt, at du anerkender elevens reaktion. Du kan fx fortælle eleven og resten af klassen, at det er helt normalt at blive berørt. Vær også opmærksom på, at barnet ikke kommer til at fortælle for meget. Fortæl evt. eleven, at du gerne vil snakke mere med ham eller hende efter undervisningen. Hvis du senere taler med ham eller hende er det vigtigt, at du lytter til historien. Du kan aldrig skade barnet ved at spørge ind og lytte til historien – tværtimod! Du kan evt. hente inspiration i lærervejledningen for den gode samtale og i snakkekortene. Det vigtigste er dog, at du lytter til barnet og signalerer, at det ikke er farligt at tale om. Vær nærværende og lyttende og anerkend barnets tanker og følelser. Det er vigtigt også at være opmærksom på dine egne grænser. Hvis det bliver nødvendigt, kan du henvise barnet og evt. barnets forældre til anden hjælp. Nederst på denne side finder du en række henvisningsmuligheder.

Hvis du som lærer får mistanke om eller grund til at antage, at barnets udvikling og trivsel er truet, har du altid underretningspligt

 

Har en af dine elever brug for hjælp?

Skolens netværk

Som lærer kan du altid benytte skolens eget netværk. F.eks. andre kolleger, skolelederen, akt-lærere, sundhedsplejerske, skolepsykolog.

BørneTelefonen

Ring gratis og anonymt på tlf.: 116 111 (alle hverdage fra kl. 11-23 og i weekenden fra kl. 11-19)

Har du brug for mere viden eller henvisningsmuligheder, så tjek børneportalen

Har du som lærer brug for mere viden:

Hvis du har brug for mere viden om ADHD kan du finde informationer på ADHD-foreningens hjemmeside

Har du som lærer brug for gode råd og vejledning:

Psykiatrifondens Telefonrådgivning 

Tlf.: 3925 2525 (man-fre kl. 11-23, lør-søn kl. 11-19)

FagTelefonen Børns Vilkår

Tlf.: 35 55 55 58 (tirs kl. 8-10 og tors kl. 14-16)

En af os

www.enafos.dk

Underretningspligt

Hvis du som lærer får mistanke om eller grund til at antage, at barnets udvikling og trivsel er truet, har du altid underretningspligt.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883