Lærervejledning

Til emnet 'Alkohol i familien' har vi sat fokus på, hvornår man som barn skal tale med nogen - og hvem man kan tale med.

Hvad kræver undervisningsmaterialet af mig som lærer?

Undervisningsmaterialet kræver ikke, at du har indgående kendskab til alkoholmisbrug. Det lægger heller ikke op til, at I i klassen skal snakke om forældres forbrug af alkohol. Formålet med undervisningsmaterialet er - gennem leg, øvelser og samtale - at give eleverne kompetencer til at undersøge, hvornår man som barn skal tale med nogen, og hvem man kan tale med.

Hvis du vil arbejde mere med et lignende tema, kan du anvende øvelser fra undervisningsmaterialet 'Hvordan kan skole og hjem samarbejde om elevers trivsel', som hører til tegnefilmen om PTSD. 

Læs artikel fra Folkeskolen, hvor lærer Maj Kalfod fortæller om hendes erfaringer med at bruge materialet.

Hvorfor handler undervisningsmaterialet om, hvornår man skal tale med nogen, og hvem man kan tale med?

Det er en norm i vores kultur, at det er en privat sag, hvor meget man drikker. Derfor er det sjældent, at vi blander os i andres forbrug af alkohol. Tabuet gør også, at problemer med alkohol ofte er præget af skam- og skyldfølelser, og derfor forsøger mange at skjule misbruget – både voksne og børn. Vi skal turde tale om misbrug, psykisk sygdom og andre svære emner og dermed gøre det legalt for børn at tale om. De fleste børn kender til at holde en følelsesmæssig facade oppe af frygt for, hvad andre vil tænke om deres familie eller om dem selv. Det er vigtigt at tale med alle børn om, hvornår man som barn skal tale med nogen, og hvem man kan tale med. Det er også vigtigt at tale med børn om, hvad man kan alene, og hvad man skal have hjælp til. Dette er også et tema i undervisningsmaterialet. Vi skal vise børn og unge, at det ikke er farligt at tale om de svære emner. Åbenhed er omsorg!

Olivia fortæller om, hvordan det er at vokse op i en familie, hvor både mor og far er ramt af psykisk sygdom, og hvor far i perioder har drukket. (Teksten fortsætter under filmen).

 

Sådan kan du introducere tegnefilmen og undervisningsmaterialet

Hvis eleverne er i tvivl om, hvad alkohol er, og hvordan alkohol påvirker hjernen og den voksnes måde at være på, kan du starte med at sætte ord på dette. Du kan fx fortælle, at mange voksne engang imellem drikker alkohol, fx øl eller vin. Det kan være når de har gæster eller i weekenden, eller det kan være et par glas til aftensmaden. Alkohol påvirker hjernen. Det skader ikke hjernen, hvis man bare drikker et par øl eller glas vin engang imellem. Men hvis voksne drikker meget øl eller vin, så påvirker det hjernen, og så begynder de at tale mærkeligt, øjnene forandrer sig og måske får de svært ved at gå lige. Nogle voksne gør nogle mærkelige ting, som kan gøre børnene bange. De er ikke helt sig selv.

Du kan fortælle dine elever, at I skal se en tegnefilm, som handler om en dreng, der hedder Johan. Johans mor drikker vin – for meget vin. Johans mor har det ikke godt, og så drikker hun vin for at glemme, hvordan hun har det. Når hun drikker, bliver hun anderledes, og så bliver Johan ked af det og utryg. Det er, som om der bor et alkoholmonster hjemme hos Johan. Det er, som om alkoholmonstret får Johans mor til at drikke, når hun har det skidt indeni, i tankerne og følelserne. Det er som om, at alkoholmonstret bilder Johans mor ind, at vinen kan få de dårlige tanker og følelser til at forsvinde, men det har alkoholmonstret ikke ret i. Når I har set filmen, skal I lave øvelser og tale om, hvordan Johan har det, og hvornår Johan og alle andre børn har brug for at tale med nogen samt hvem, man som barn kan tale med.

Fælles målAngst Sofieandfather01

Undervisningsmaterialet sætter særligt fokus på de Fælles Mål, der er opstillet under det obligatoriske emne 'Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab' i grundskolen.

Materialet er tilrettelagt således, at det understøtter emnets formål stk. 2:

"Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres."

Der er i materialet særligt fokus på kompetenceområdet sundhed og trivsel.

Materialet dækker følgende færdigheds- og vidensmål:

0.-3. klassetrin

Personlige grænser

Eleven kan give udtryk for egne grænser

Eleven har viden om personlige grænser

Følelser

Eleven kan beskrive følelsesmæssige reaktioner   

Eleven har viden om følelser 

4.- 6. klassetrin

Rettigheder

Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes

Personlige grænser

Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser

Kilde: Forenklede fælles mål, som findes på EMUs hjemmeside:  http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883