Lærervejledning

Til temaet angst har vi sat fokus på at mærke og tale om tanker og følelser.

Hvad kræver undervisningsmaterialet af mig som lærer?

Undervisningsmaterialet kræver ikke, at du har indgående et kendskab til angst. Formålet med undervisningsmaterialet er gennem leg, øvelser og samtale at give eleverne kompetencer til at mærke og sætte ord på tanker og følelser.

Hvis du vil arbejde mere med et lignende tema, kan du anvende øvelser fra undervisningsmaterialet 'At skelne mellem egne og andres følelser', som hører til tegnefilmen om depression. 

Læs artikel fra Folkeskolen, hvor lærer Maj Kalfod fortæller om hendes erfaringer med at bruge materialet.

Hvorfor handler undervisningsmaterialet om at mærke og fortælle om tanker og følelser?

Mange børn, der vokser op i hjem, hvor mor eller far er ramt af angst eller anden psykisk sygdom, føler sig ensomme, fordi de går alene med deres følelser. Vi skal tale med børnene – også om de svære tanker og følelser. Og vi skal hjælpe dem med at mærke og sætte ord på deres tanker og følelser. Det gælder alle børn! Børn, der kan mærke, hvordan de har det, og sætte ord på, hvad de mærker, bliver mere modstandsdygtige.

Sådan kan du introducere tegnefilmen og undervisningsmaterialet

Angst Sofieandfather01

Du kan fortælle dine elever, at I skal se en tegnefilm, som handler om en pige, der hedder Amanda. Amandas far er ramt af en psykisk sygdom, der hedder angst. Angst er en sygdom i tankerne og følelserne. Du kan fortælle, at vi alle kan være bange, og at det er helt almindeligt. Men Amandas far er mere end bange. Han er så bange, at han bliver syg af det. Efter I har set tegnefilmen, skal I lave øvelser og tale om, hvordan Amandas far og Amanda har det, og hvordan man kan mærke og fortælle andre om, hvordan man har det.

Fælles mål

Undervisningsmaterialet sætter særligt fokus på de Fælles Mål, der er opstillet under det obligatoriske emne 'Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab' i grundskolen.

Materialet er tilrettelagt således, at det understøtter emnets formål stk. 2:

"Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres."

Der er i materialet særligt fokus på kompetenceområdet sundhed og trivsel.

Materialet dækker følgende færdigheds- og vidensmål:

0.-3. klassetrin

Personlige grænser

Eleven kan give udtryk for egne grænser

Eleven har viden om personlige grænser

Følelser

Eleven kan beskrive følelsesmæssige reaktioner   

Eleven har viden om følelser 

4.- 6. klassetrin

Rettigheder

Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes

Personlige grænser

Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser

Kilde: Forenklede fælles mål, som findes på EMUs hjemmeside: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883