Lærervejledning

Til emnet depression har vi valgt at sætte fokus på, hvordan man skelner mellem egne og andres følelser.

Hvad kræver undervisningsmaterialet af mig som lærer?

Undervisningsmaterialet kræver ikke, at du har indgående kendskab til depression. Formålet med undervisningsmaterialet er - gennem leg, øvelser og samtale - at give eleverne kompetencer til at mærke og tale om, hvordan man kan skelne mellem egne og andres følelser.

Hvis du vil arbejde mere med et lignende tema, kan du anvende øvelser fra undervisningsmaterialet 'At mærke og fortælle om tanker og følelser', som hører til tegnefilmen om angst.

Læs artikel fra Folkeskolen, hvor lærer Maj Kalfod fortæller om hendes erfaringer med at bruge materialet.

Hvorfor handler undervisningsmaterialet om at skelne mellem egne og andres følelser?

Når man vokser op i en familie med depression,smitter de voksnes følelser af på børnene. Barnet vil kunne mærke den voksnes tomhed og tristhed. Er barnet påvirket af forælderens sindstilstand, og varer dette ved over tid, kan følelsen sætte sig hos barnet som en slags pseudo-depression. Børn kan have svært ved at skelne mellem egne og de voksnes følelser. Derfor skal børn hjælpes til at skelne mellem, hvilke følelser der er den voksnes, og hvilke, som er barnets egne. Børn har brug for at få at vide, at de har ret til deres egne følelser og ret til at vise og udtrykke deres egne følelser. Det gælder ikke kun for børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom, men alle børn! De fleste børn i familier med depression, har tanker om, at det er deres skyld, at deres mor eller far er blevet syg. På samme måde har mange børn en forestilling om, at de kan gøre deres mor eller far rask igen. Tanker om skyld og ansvar er genkendelige for de fleste børn. Alle børn har brug for at vide, at det hverken er deres skyld eller deres ansvar. Det er lægen, psykologen eller andre voksne, der skal hjælpe den syge.

Sådan kan du introducere tegnefilmen og undervisningsmaterialet

Du kan fortælle dine elever, at I skal se en tegnefilm, som handler om en pige, der hedder Sofie. Sofie har en mor, som har en psykisk sygdom, der hedder depression. En depression er en sygdom i tankerne og følelserne. Sofies mor har triste tanker og følelser. En depression er ikke det samme som kun at være ked af det. Alle er kede af det engang imellem. Når man er ramt af en depression, så er man meget ked af det. Så ked af det, at det er svært at blive glad igen. Efter tegnefilmen skal I lave øvelser og tale om, hvordan Sofie og Sofies mor har det, og hvordan følelser og humør kan påvirke andre.

Fælles målAngst Sofieandfather01

Undervisningsmaterialet sætter særligt fokus på de Fælles Mål, der er opstillet under det obligatoriske emne 'Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab' i grundskolen.

Materialet er tilrettelagt således, at det understøtter emnets formål stk. 2:

"Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres."

Der er i materialet særligt fokus på kompetenceområdet sundhed og trivsel.

Materialet dækker følgende færdigheds- og vidensmål:

0.-3. klassetrin

Personlige grænser

Eleven kan give udtryk for egne grænser

Eleven har viden om personlige grænser

Følelser

Eleven kan beskrive følelsesmæssige reaktioner   

Eleven har viden om følelser 

4.- 6. klassetrin

Rettigheder

Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes

Personlige grænser

Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser

Kilde: Forenklede fælles mål, som findes på EMUs hjemmeside:  http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883