Vejledning: Hvis en elev bliver berørt

Da to til fem elever i hver skoleklasse har en forælder med psykisk sygdom, skal du være opmærksom på, at nogle elever kan blive berørte. Her kan du læse om, hvordan du kan hjælpe disse elever.

Anerkendelse er vigtig

Hvis en elev bliver berørt i løbet af undervisningen, er det vigtigt, at du over for eleven og de andre i klassen anerkender elevens reaktion. Du kan fx fortælle, at det er helt normalt at blive berørt. Vær også opmærksom på, at eleven ikke kommer til at fortælle for meget. Fortæl evt. barnet, at du gerne vil snakke mere med ham eller hende efter undervisningen. Hvis du senere taler med eleven er det vigtigt, at du lytter til hans eller hendes historie. Du kan aldrig skade barnet ved at spørge ind og lytte til hans eller hendes historie – tværtimod! Du kan evt. hente inspiration i lærervejledningen for den gode samtale og i samtalekortene. Det vigtigste er dog, at du lytter til barnet og signalerer, at det ikke er farligt at tale om. Vær nærværende og lyttende og anerkend barnets tanker og følelser. Det er vigtigt også at være opmærksom på egne grænser. Hvis det bliver nødvendigt, kan du henvise barnet og evt. barnets forældre til anden hjælp.

Nederst på denne side er en oversigt over, hvor dine elever kan få hjælp, og hvor du som lærer kan få yderligere information om depression.

Snak om det

Børns Vilkår har en børnetelefon, hvor børn kan henvende sig anonymt. Børnetelefonen hjælper hvert år rigtig mange børn, der har brug for en voksen at tale med. (Teksten fortsætter under filmen).

 

Har en af dine elever brug for hjælp?

Skolens netværk

Som lærer kan du altid benytte skolens eget netværk, fx kolleger, skolelederen, akt-lærere, sundhedsplejerske eller skolepsykolog.

Depressionsforeningen

Læs mere om depression på depressionsforeningens hjemmeside.

BørneTelefonen

Ring gratis og anonymt på tlf. 116 111 (alle hverdage kl. 11-23 og i weekenden kl. 11-19)

Har du brug for mere viden eller for flere henvisningsmuligheder, så tjek børneportalen.

Har du som lærer brug for mere viden?

Hvis du har brug for mere viden om depression kan du finde informationer på depressionsforeningens hjemmeside eller ringe til depressionslinjen på 3312 4774 (alle dage undtagen lørdag kl. 19-21).

Har du som lærer brug for gode råd og vejledning?

Psykiatrifondens Telefonrådgivning 

Tlf. 3925 2525 (man-fre kl. 11-23, lør-søn kl. 11-19)

FagTelefonen Børns Vilkår

Tlf. 35 55 55 58 (tirs kl. 8-10 og tors kl. 14-16)

En af os

www.enafos.dk

Underretningspligt

Hvis du som lærer får mistanke om eller grund til at antage, at barnets udvikling og trivsel er truet, har du altid underretningspligt.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883