Hvad er ADHD?

2-5% af alle børn har opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD.

ADHD hos børn

AHDH hos børn kommer til udtryk ved problemer med opmærksomheden og ved hyperaktivitet og svækket impulskontrol. Når man har ADHD, bliver ens hjerne lidt hurtigere træt. For at holde hjernen vågen, bevæger barnet sig mere og kan virke urolig og hyperaktiv. Bag al energien og aktiviteten gemmer der sig en øget træthed. Børn med ADHD har ikke på samme måde som børn uden ADHD et filter, der kan frasortere forstyrrende støj og indtryk. Derfor har børn med ADHD svært ved at fastholde opmærksomheden ved opgaver og leg.

Det er vigtigt med forståelse

Børn med ADHD kan også have svært ved delt opmærksomhed, dvs. både at være opmærksomme på egne følelser og behov og på andres følelser og behov. Derfor kan andre børn opleve, at deres grænser ikke bliver respekteret. Børn med ADHD kan også have svært ved at aflæse andre børn og voksne og situationer, hvilket kan skabe konflikter og også utryghed hos barnet med ADHD. Det er vigtigt at vide, at barnet med ADHD ikke skaber konflikter eller overskrider andres grænser med vilje. Børnene kan opleve mange sociale nederlag, som tærer på deres selvtillid og selvfølelse. Det er vigtigt for barnets trivsel, at andre forstår, hvorfor barnet handler, som han eller hun gør. Det er også vigtigt at huske på, at ingen børn er lig med deres handicap eller diagnose.

Læs mere om ADHD

Sådan kan det være at have en bror eller søster med ADHD

Søskende til børn med ADHD kan føle sig overset i perioder. Som bror eller søster kan man føle, at der ikke er plads til ens behov. Derfor kan man være bange for at udtrykke egne behov og grænser, da ens brors eller søsters behov virker vigtigere. Nogle søskende føler også, at de skal passe ekstra meget på deres bror eller søster og påtager sig derfor et stort ansvar for hans eller hendes trivsel og kan bruge mange ressourcer på at være bekymrede og beskyttende. Det er vigtigt at huske, at søskende til et barn med ADHD også kan rammes af mistrivsel og psykiske vanskeligheder. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883