Hvad er alkoholmisbrug?

Mellem 1-2 elever i hver skoleklasse vokser op i et hjem, hvor mor eller far drikker for meget.

Kort om alkoholmisbrug

140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol. 120.000 børn vokser op i hjem, hvor mor eller far drikker for meget. Når forældre drikker for meget, svækker det deres forældreevne, dvs. evnen til at drage omsorg for barnet, møde barnets behov og skabe tryghed og tillid. Mange som drikker for meget, er bange, usikre og har et lavt selvværd. Uro eller angst kan være en årsag. I starten føles alkoholen måske rar, men bagefter rammes de fleste af dårlig samvittighed og drikker igen for at glemme problemerne. Det kan være svært at slippe ud af den onde cirkel. Nogle forældre der drikker for meget, kommer til at skælde ud på deres børn, selv om de godt ved, at det ikke er børnenes skyld. Mange er også bange for, at andre skal opdage drikkeriet og vil derfor ikke være sammen med andre mennesker. Det betyder, at familien kan blive isoleret. Hvis den ene forælder drikker, vil den anden forælder ofte bruge meget tid på den, der drikker, og så bliver der ikke så meget tid til børnene. Ingen er stolte af at have problemer med alkohol og derfor går der ofte lang tid, inden personen med alkoholmisbruget får den nødvendige hjælp.

I forhold til børn kan vi sagtens bruge de rigtige ord: alkoholmisbrug, psykisk sygdom osv. Disse ord er ikke vanskeligere at sige end sammenbragt familie, forældremøde og skovtur. Vi skal blot være omhyggelige med at forklare, hvad ordene betyder. De skal sættes ind i en sammenhæng, som giver mening for børnene. Hvis de voksne ikke tør bruge de rigtige ord og tale om det, der kan være svært, gør vi det til tabuer for børn og unge. Åbenhed er omsorg!

Sådan kan det opleves at vokse op i et hjem, hvor mor eller far har et alkoholmisbrug

Børn, der vokser op i hjem, hvor der drikkes for meget, er ofte meget ensomme børn. De indordner sig og tilsidesætter egne behov. Senere kan de få svært ved at mærke egne grænser. Kun seks procent af de unge, der kontakter tuba (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere), har talt med eksempelvis en lærer eller pædagog om det. Det siger noget om, hvor svært det er for barnet/den unge at tale om forældres alkoholmisbrug. Når børn og unge taler med andre om deres mor eller fars alkoholmisbrug bliver de bekræftet i, at dét de oplever derhjemme, er rigtigt og at de har ret til deres følelser og ret til at have en mening om misbruget. Børn og unge forsøger tit at beskytte forælderen ved ikke at sige det til nogen. Ligesom de voksne oplever børnene det som skamfuldt og tabubelagt. Børnene føler sig derfor ofte forladte og alene med problemet. Det giver utryghed. Nogle børn sammenligner alkoholisme med et monster. Monsteret bestemmer over den person, der drikker. Jo mere personen drikker – jo stærkere bliver monsteret. Monstret påvirker både den, der drikker og resten af familien. Ligesom den voksne har brug for hjælp, har barnet/den unge også brug for at tale med nogen.

Alle børn har en slags antenner, som registrerer, hvordan de voksne har det. Børn kan fornemme meget mere end de voksne tror. Når børn ikke får hjælp til at forstå det, de fornemmer og føler, vil de selv finde på en måde at forstå det på. Børn søger mening! Det bliver ofte en forståelse som er fuld af tvivl, skam, skyld, angst og ensomhed. Derfor er det vigtigt at tale med børn om det, de fornemmer.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883