Hvad er angst?

Angst er den mest almindelige psykiske sygdom i Danmark. Lige nu er der ca. 400.000 mennesker i Danmark, der har symptomer på en angstsygdom.

Angst hos børn

Der findes mange forskellige angstsygdomme. Når man rammes af angst, reagerer kroppen, som om der er fare på færde. Man kan få svært ved at trække vejret, opleve hjertebanken og smerter i brystet, samtidig med at man begynder at svede, ryste, blive svimmel og få ondt i maven. Tit får man også katastrofetanker, fx at man ikke kan klare en bestemt situation, at man bryder sammen, at man er ved at blive sindssyg, eller at ens sidste time er kommet. Hjernen bliver overbevist om, at der er reel fare på færde. Mange gange begynder man at undgå dét, der har udløst angsten, og man bliver derfor mere og mere begrænset i sin hverdag.

I forhold til børn kan vi sagtens bruge de rigtige ord: depression, psykisk sygdom, angst osv. Disse ord er ikke vanskeligere at sige end sammenbragt familie, forældremøde og skovtur. Vi skal blot være omhyggelige med at forklare, hvad ordene betyder. De skal sættes ind i en sammenhæng, som giver mening for børnene. Hvis de voksne ikke tør bruge de rigtige ord og tale om det, der kan være svært, gør vi det til tabuer for børn og unge. Åbenhed er omsorg!

Læs mere om angst

Sådan kan det opleves at vokse op i en familie med angst

Mellem to og fem børn i hver skoleklasse har en far eller mor, som er ramt af depression, angst eller en anden psykisk sygdom. Børn i familier ramt af angst kan lettere føle bekymring og angst - og de kan have et forhøjet beredskab, som kan hæmme dem i forhold til sociale situationer samt påvirke deres selvværd. Børn føler nemt, at det er deres skyld, at mor eller far er blevet syg. Måske har mor eller far sagt noget, der har fået barnet til at tænke sådan. Mange børn føler sig samtidig afmægtige, fordi de ikke kan gøre deres mor eller far rask igen på trods af forsøg på opmuntring, hensyn, hjælp m.m. 

Mange børn føler sig ensomme, fordi de går alene med deres følelser. Derfor skal vi hjælpe børnene med at mærke og sætte ord på tankerne og følelserne. 

Alle børn har en slags antenner, som registrerer, hvordan de voksne har det. Børn kan fornemme meget mere, end voksne tror. Når børn ikke får hjælp til at forstå det, de fornemmer og føler, vil de selv finde på en måde at forstå det på. Børn søger mening! Det bliver ofte en forståelse, som er fuld af tvivl, skam, skyld, angst og ensomhed. Derfor er det vigtigt at tale med børn om det, de fornemmer.

Snak om det

Maj Kalfod er lærer. Hun fortæller her om, hvordan hun har taget temaet psykisk sygdom i familien op i undervisningen.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883