Hvad er depression?

Depression er en sygdom, hvor man gennem længere tid føler sig nedtrykt, mangler overskud og interesse og er mere træt end ellers. Lige nu er ca. 200.000 mennesker i Danmark ramt af depression.

Kort om depression

Depression tærer på selvværdet og selvtilliden, og man rammes af mange negative tanker og følelser. Fx tanker om, at man ikke duer til noget som helst og er en dårlig forælder. Eller tanker om, at man er til besvær for andre mennesker, og at de ville være bedre tjent uden en. Mange oplever skyldfølelse, dårlig samvittighed, øget søvnbehov, udmattelse samt ændret appetit. Også de kognitive funktioner (hukommelse, koncentration og opmærksomhed) bliver påvirket. Ting, man tidligere havde nemt ved, kan pludselig opleves som svære og uoverskuelige.

Læs mere om depression.

I forhold til børn kan vi sagtens bruge de rigtige ord: depression, psykisk sygdom, angst osv. Disse ord er ikke vanskeligere at sige end sammenbragt familie, forældremøde og skovtur. Vi skal blot være omhyggelige med at forklare, hvad ordene betyder. De skal sættes ind i en sammenhæng, som giver mening for børnene. Hvis de voksne ikke tør bruge de rigtige ord og tale om det, der kan være svært, gør vi det til tabuer for børn og unge. Åbenhed er omsorg!

Sådan kan det opleves at vokse op i en familie med depression

Olivia fortæller om, hvordan det er at vokse op i en familie, hvor forældrene blandt andet er ramt af depression. (Teksten fortsætter under filmen).

 

 

Mellem to og fem børn i hver skoleklasse har en far eller mor, som er ramt af depression, angst eller anden psykisk sygdom. Depression medfører, at samværet mellem barn og forælder ofte er domineret af forælderens tristhed, og barnet kan have svært ved at skelne mellem egne og den voksnes følelser.
De fleste børn har tanker om, at det er deres skyld, at deres mor eller far er blevet syg. Børn kan have tanker om, at hvis de havde opført sig bedre, hjulpet mere til derhjemme eller ikke havde stresset mor eller far, så var vedkommende måske ikke blevet syg. Måske er forælderen endda kommet til at sige det til barnet. Børn har brug for at vide, at det aldrig er deres skyld. Det er heller ikke de voksnes skyld. Børn har også tit en forestilling om, at de kan gøre deres mor eller far rask igen ved at være sød og ikke-krævende, hjælpe mere til derhjemme eller opmuntre mor eller far. Børn har brug for at vide, at det ikke er deres ansvar at gøre mor eller far rask igen.

Alle børn har en slags antenner, som registrerer, hvordan de voksne har det. Børn kan fornemme meget mere, end voksne tror. Når børn ikke får hjælp til at forstå det, de fornemmer og føler, vil de selv finde på en måde at forstå det på. Børn søger mening! Det bliver ofte en forståelse, som er fuld af tvivl, skam, skyld, angst og ensomhed. Derfor er det vigtigt at tale med børn om det, de fornemmer.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883