Hvad er PTSD?

PTSD er en psykisk sygdom, som rammer mennesker, der har været udsat for eller vidne til voldsomme begivenheder.

Kort om PTSD

PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) er en angstsygdom, som bl.a. rammer en tredjedel af de soldater, som har været i kamp. Også en tredjedel af flygtningefamilier er ramt af PTSD. PTSD kan optræde, efter man har været vidne til, eller selv har deltaget i, livstruende hændelser såsom krigshandlinger, overfald, alvorlige ulykker eller røveri. PTSD kan også optræde efter omsorgssvigt, fx vold i familien eller mangel på tryghed og kærlighed. Fælles er, at det er situationer, der har været forbundet med angst, utryghed og ofte også hjælpeløshed. Når man har PTSD, gennemlever man den angstfremkaldende situation igen og igen, og kroppen reagerer på samme måde, som da man var i situationen. Mange forsøger at undgå personer, steder, tanker og at tale om det, som minder dem om situationen. Mange rammes også af skyldfølelse og plages af spekulationer over, om de kunne have gjort noget anderledes, ligesom mange med PTSD oplever en ligegyldighedsfølelse, søvnbesvær, mareridt, konstant følelse af utryghed, trang til isolation, øget mistænksomhed over for andre, vredesudbrud, nedsat hukommelse og fysiske smerter. Nogle voksne kan klare sig godt på arbejdet, men gennemlever den traumatiske oplevelse, når de er alene eller om natten. Oftest medfører PTSD dog, at man fungerer dårligere både på arbejdet og i familien.

Læs mere om PTSD

Sådan kan det opleves at have en mor eller far med PTSD

Shawk er vokset op i en familie, hvor både mor og far er ramt af PTSD. Se filmen og hør Shawk fortælle om sin opvækst. I filmen fortæller sygeplejerske Sisi Buch også om familier, der er ramt af PTSD. (Teksten fortsætter under filmen).

 

 

To til fem elever i hver skoleklasse har en far eller mor, som er ramt af depression, angst eller anden psykisk sygdom. Børn af forældre med PTSD kan være sekundært traumatiserede. Børn er rigtig gode til at fornemme, hvordan deres forældre har det. Børn af forældre med PTSD er selv i beredskab og bliver bange, når den voksne bliver bange. Børnene kan få samme symptomer som forældrene. De kan rammes af hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær. De kan have svært ved at sove, og de kan udvikle angst. Den voksne reagerer ofte anderledes efter traumet, og råber måske pludselig op og er mere på vagt og udadreagerende end tidligere. Det kan gøre barnet utrygt, da barnet ikke altid forstår, hvorfor far eller mor reagerer sådan. Børn kan reagere ved at blive besværlige at være sammen med. I og uden for skolen kan de virke ukoncentrerede og reagere voldsomt og uforståeligt. Andre børn reagerer ved at blive meget sensitive. Barnet forstår tit ikke selv, hvad der sker. Det er derfor vigtigt at forsøge at se barnet bag om adfærden.

Alle børn har en slags antenner, som registrerer, hvordan de voksne har det. Børn kan fornemme meget mere end voksne tror. Når børn ikke får hjælp til at forstå det, de fornemmer og føler, vil de selv finde på en måde at forstå det på. Børn søger mening!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883