Hvad er skænderier?

Forældre tænker ikke altid over, at dårlig stemning i hjemmet påvirker børn. Forældre tænker ofte, at de kan skjule deres vrede, stress eller ked-af-det-hed for børnene. Men er der noget, børn kan mærke, så er det stemninger. Børn er utroligt gode til at opfange det ordløse: stemningen, blikkene, tonen i dét, der bliver sagt. Snak om det!

Kort om skænderier

Forældres skænderier gør børn utrygge og kede af det. Forældre skal være opmærksomme på, at børn tager ansvar. De tror ofte, at det er deres skyld, at deres forældre skændes. Det er derfor vigtigt at tage ansvaret fra børnene, ved at fortælle dem, at det ikke er deres skyld. Det er nærmest umuligt at gå gennem livet uden skænderier. Og skænderier eller konflikter om dagligdagens udfordringer behøver ikke at gøre børn utrygge og kede af det, hvis børnene kan se og mærke, at mor og far finder en løsning på problemerne. Men længerevarende skænderier og skænderier, hvor de voksne enten ikke selv kan løse deres alvorlige uoverensstemmelser eller får hjælp til det, kan få længerevarende negative følger for børnene.

Sådan kan skænderier mellem de voksne opleves af børnene

Vi forsøger alle at skabe sammenhæng i det, vi oplever. Hvis ikke børn får en forklaring, som de kan forstå, så er de henvist til selv at finde en mening med det, de ser og hører. De tror måske, at deres forældre skal skilles, eller de frygter, at en af forældrene bliver så vred, at han eller hun går sin vej. Der er god grobund for barnets fantasi, når der mangler en eller flere brikker i puslespillet. Mange børn siger ikke noget om deres tanker, men holder dem for sig selv. Det kan også være, at barnet slet ikke er i stand til at fortælle, hvad det bliver bange for. Måske mærker barnet en stor klump i maven eller en stikken i hjertet. Hver gang forældre skændes og snakker dårligt om hinanden, forurener det den luft, som børnene indånder. Når børn bliver forgiftede af den dårlige luft, begynder de at mistrives. Nogle børn bliver syge, skrøbelige og klynkende, mens andre fx reagerer med et grimt sprog eller ved at blive udadreagerende. Børn har mange måder at vise deres mistrivsel på. Adfærd er et udtryk for kommunikation.

Alle børn har en slags antenner, som registrerer, hvordan de voksne har det. Børn kan fornemme meget mere, end voksne tror. Når børn ikke får hjælp til at forstå det, de fornemmer og føler, vil de selv finde på en måde at forstå det på. Børn søger mening! Det bliver ofte en forståelse, som er fuld af tvivl og skam.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883