Lær at hjælpe børn berørt af psykisk sygdom

I Danmark lever omkring 80.000 børn i familier, hvor mor eller far er ramt af psykisk sygdom. At vokse op med en far eller mor, der er ramt af psykisk sygdom kan have store konsekvenser for et barns trivsel. Psykisk sygdom er fortsat et tabu for mange. Derfor er det vigtigt at tage temaet op, så vi kan bryde med tabuerne, tilføre viden og inspirere til gode samtaler om psykiske sygdomme i familien - og dermed øge trivslen for både børn og voksne. Snak om det!

Målgruppe

Depression

Lærere, pædagoger og andre fagpersoner, der ønsker viden om og redskaber til at snakke med børn om psykisk sygdom.

Formål

At motivere deltagerne til at tage temaet 'psykisk sygdom i familien' op for børn mellem 6-12 år - både i undervisningen og i andre skolerelaterede sammenhænge.

Indhold

På kurset får du viden om børns behov og reaktioner ved psykisk sygdom hos en eller begge forældre. Du bliver præsenteret for, hvordan sygdommen kan påvirke forældreevnen og give risiko for omsorgssvigt og mistrivsel. Desuden får du præsenteret vores undervisningsmateriale målrettet 0.-6. klassetrin i grundskolen. 

  • Hvordan tager jeg emnet op i fællesskabet?
  • Hvordan underviser jeg i et emne, jeg måske ikke har stor faglig viden om?
  • Hvordan håndterer jeg, når et barn bliver berørt af emnet?
  • Hvordan taler jeg med forældrene til berørte børn?
  • Hvordan håndterer jeg det, når jeg evt. selv bliver berørt?

En lærer fortæller: ”Kurset levede mere end op til mine forventninger, og det fjernede den angst, som man kan have. Det gjorde, at jeg ikke er bange for at handle. Det var så fint at vise det konkrete materiale. Kurset har givet mig tillid til at turde gå ind og tale om det. Jeg har brudt isen.

Praktiske informationer

  • Kurset varer tre timer.
  • Kurset afholdes hos jer - gerne med minimum 10 deltagere
  • Der skal være netadgang i kursuslokalet og mulighed for at afspille film med lyd.

Pris

Kurset koster DDK 7.500, ex. moms og transport.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil booke et kursus, så kontakt Malou Laursen på tlf. 2184 4871 eller malou@psykiatrifonden.dk.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883