Hvis en elev bliver berørt

Vær opmærksom på, hvis der er elever, som bliver berørte af temaet!

Anerkend de elever, der bliver berørte af emnet

Da gennemsnitligt to til fem elever i hver skoleklasse har en forælder med psykisk sygdom, skal du være opmærksom på, at nogle elever kan blive berørte. Det skader ikke børnene at tale om disse emner, tværtimod. Tavshed er svigt. Hvis en elev bliver berørt i løbet af undervisningen, er det vigtigt, at du anerkender elevens reaktion, både over for den pågældende og over for resten af klassen. Du kan fx fortælle eleven, at det er helt normalt at blive berørt. Vær også opmærksom på, at eleven ikke kommer til at fortælle for meget. Fortæl evt. barnet, at du gerne vil snakke mere med ham eller hende efter undervisningen. Hvis du senere taler med eleven, er det vigtigt, at du lytter til hans eller hendes historie. Du kan aldrig skade barnet ved at spørge ind og lytte til hans eller hendes historie – tværtimod! Du kan evt. hente inspiration i lærervejledningen for den gode samtale og i samtalekortene. Det vigtigste er dog, at du lytter til barnet og signalerer, at det ikke er farligt at tale om. Vær nærværende og lyttende og anerkend barnets tanker og følelser. Det er vigtigt også at være opmærksom på egne grænser. Hvis det bliver nødvendigt, kan du henvise barnet og evt. barnets forældre til anden hjælp. 

Nederst på denne side er en oversigt over, hvor dine elever kan få hjælp, og hvor du som lærer kan få yderligere information om angst.

 

Har en af dine elever brug for hjælp:

Skolens netværk

Som lærer kan du altid benytte skolens eget netværk, fx kolleger, skolelederen, akt-lærere, sundhedsplejerske eller skolepsykolog.

Angstforeningen 

Tlf. 70 27 13 20

Generel information, rådgivning for angste og pårørende.
Mandag til torsdag kl. 11-13 og fredag kl. 10-12 

AngstTelefonen

Tlf. 70 27 92 94

Anonym og uforpligtende samtale med en, der selv kender angsten indefra.
Mandag til torsdag kl. 19-22 og søndag kl. 16-19

Psykiatrifondens netrådgivning for børn og unge

Alle er velkomne til at skrive til netrådgivningen. Læs mere om netrådgivningen her

BørneTelefonen 

Ring gratis og anonymt på tlf. 116 111 (alle hverdage kl. 11-23 og i weekenden kl. 11-19) 

Har du brug for mere viden eller for flere henvisningsmuligheder, så tjek børneportalen.

Har du som lærer brug for mere viden?

Hvis du har brug for mere viden om angst, kan du læse mere på angstforeningens hjemmeside.

Har du som lærer brug for gode råd og vejledning:

Psykiatrifondens Telefonrådgivning 

Tlf. 3925 2525 (man-fre kl. 11-23, lør-søn kl. 11-19)

FagTelefonen Børns Vilkår

Tlf. 35 55 55 58 (tirs kl. 8-10 og tors kl. 14-16)

En af os

www.enafos.dk

Underretningspligt

Hvis du som lærer får mistanke om eller grund til at antage, at en elevs udvikling og trivsel er truet, har du altid underretningspligt

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883