Vejledning: Hvis en elev bliver berørt

Børn af forældre med PTSD kan være sekundært traumatiserede. De er selv i alarmberedskab og bliver bange, når den voksne er bange. Snak om det.

Anerkendelse er vigtig

Da gennemsnitligt to til fem elever i hver skoleklasse har en forælder med psykisk sygdom, skal du være opmærksom på, at nogle elever kan blive berørte. Det skader ikke børnene at tale om disse emner, tværtimod. Tavshed er svigt. Hvis en elev bliver berørt i løbet af undervisningen, er det vigtigt, at du anerkender elevens reaktion, både over for den pågældende og over for resten af klassen. Du kan fx fortælle eleven, at det er helt normalt at blive berørt. Vær også opmærksom på, at eleven ikke kommer til at fortælle for meget. Fortæl evt. barnet, at du gerne vil snakke mere med ham eller hende efter undervisningen. Hvis du senere taler med eleven, er det vigtigt, at du lytter til hans eller hendes historie. Du kan aldrig skade barnet ved at spørge ind og lytte til hans eller hendes historie – tværtimod! Du kan evt. hente inspiration i lærervejledningen for den gode samtale og i samtalekortene. Det vigtigste er dog, at du lytter til barnet og signalerer, at det ikke er farligt at tale om. Vær nærværende og lyttende og anerkend barnets tanker og følelser. Det er vigtigt også at være opmærksom på egne grænser. Hvis det bliver nødvendigt, kan du henvise barnet og evt. barnets forældre til anden hjælp. 

Nederst på denne side er en oversigt over, hvor dine elever kan få hjælp, og hvor du som lærer kan få yderligere information om PTSD.

Snak om det

Det er vigtigt at tale med børn - også om de svære ting. Psykolog Charlotte Diamant fortæller her om grupper for børn af forældre, der er ramt af psykisk sygdom. Læs mere om Psykiatrifondens grupper for børn af psykisk syge forældre. (Teksten fortsætter under filmen).

 

Har en af dine elever brug for hjælp?

Skolens netværk

Som lærer kan du altid benytte skolens eget netværk, fx kolleger, skolelederen, akt-lærere, sundhedsplejerske og skolepsykolog.

Psykiatrifondens netrådgivning for børn og unge

Alle er velkomne til at skrive til netrådgivningen. Læs mere om netrådgivningen her.

BørneTelefonen

Ring gratis og anonymt på tlf. 116 111 (alle hverdage kl. 11-23 og i weekenden kl. 11-19)

Har du brug for mere viden eller for flere henvisningsmuligheder, så tjek børneportalen.

Har du som lærer brug for mere viden?

Landsforeningen for PTSD i Danmark

Her kan du få mere viden om PTSD i Danmark 

Videnscenter for psykotraumatologi i Odense

Her kan du læse mere om PTSD 

Har du som lærer brug for gode råd og vejledning?

Psykiatrifondens Telefonrådgivning 

Tlf. 3925 2525 (man-fre kl. 11-23, lør-søn kl. 11-19)

FagTelefonen Børns Vilkår

Tlf. 35 55 55 58 (tirs kl. 8-10 og tors kl. 14-16)

En af os

www.enafos.dk

Underretningspligt

Hvis du som lærer får mistanke om eller grund til at antage, at elevens udvikling og trivsel er truet, har du altid underretningspligt.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883