Lærervejledning

Til emnet PTSD har vi sat fokus på, hvordan skole og hjem kan samarbejde om elevers trivsel.

Hvad kræver undervisningsmaterialet af mig som lærer?

Undervisningsmaterialet kræver ikke, at du har et indgående kendskab til PTSD eller traumer. Formålet med undervisningsmaterialet er - gennem leg, øvelser og samtale - at undersøge fordele og ulemper ved, at skole og hjem samarbejder om elevers trivsel. Og hvordan lærere og klassekammerater bedst kan støtte.

Hvis du vil arbejde mere med et lignende tema, kan du anvende øvelser fra undervisningsmaterialet Hvornår skal man tale med nogen, og hvem kan man tale med?, som hører til tegnefilmen om alkohol.

Læs artikel fra Folkeskolen, hvor lærer Maj Kalfod fortæller om hendes erfaringer med at bruge materialet.

Hvorfor handler undervisningsmaterialet om, hvordan skole og hjem kan samarbejde om elevers trivsel?

Når flygtningebørn og deres familier kommer til Danmark, har mange af dem været udsat for så grusomme oplevelser i hjemlandet eller under flugten, at både børn og forældre bærer på dybe traumatiske oplevelser. Det er imidlertid ikke kun flygtningefamilier, der har haft traumatiske oplevelser. Traumer kan opstå efter andre voldsomme oplevelser, fx vold, ulykker og manglende tryghed og kærlighed. Børn af traumatiserede forældre kan være sekundært traumatiserede. Mange pædagoger og lærere ved ikke, at børnene er sekundært traumatiserede. Det kan betyde, at de professionelle omkring barnet overser signalerne om behov for hjælp. Det er vigtigt for børnenes trivsel, at de professionelle tør spørge ind til barnets trivsel. Et godt samarbejde mellem skole og hjem kan give de professionelle mange redskaber til at kunne støtte børnene. Et godt samarbejde mellem skole og hjem er vigtigt for alle børn! Undervisningsmaterialet fokuserer på, hvad eleverne tænker om dette samarbejde, og hvordan lærere og klassekammerater, efter elevernes mening, bedst kan støtte.

Sådan kan du introducere tegnefilmen og undervisningsmaterialet

Du kan fortælle dine elever, at I skal se en tegnefilm om en familie, der kommer fra et  land, hvor der har været krig. Tegnefilmen handler om en dreng, der hedder Ali. Alis far har været i krig. Ali og hans familie bor nu i Danmark. Selv om der ikke er krig i Danmark, så har Alis far det, som om han stadig er i krig. Alis far er det, man kalder for traumatiseret. Det betyder, at han er meget angst, og i tankerne, følelserne og kroppen har han det, som om han stadig er i krig. Men det er ikke kun Alis far, der har det skidt. Ali har det heller ikke godt, fordi han kan mærke, at hans far ikke har det godt. Når I har set tegnefilmen, skal I lave øvelser og tale om, hvordan Ali og Alis far har det. I skal mest tale om, hvordan Ali har det både derhjemme og i skolen, og I skal tale om, hvad det gode og dårlige kan være ved, at klassen ved, hvordan man går rundt og har det. I skal også snakke om, hvordan klassekammerater og lærere bedst støtter en, hvis man ikke har det så godt.

Interviewfilm

Du kan også vise interviewfilmen om Shawk i undervisningen. Shawk fortæller i filmen om, hvordan det er at vokse op i en familie, hvor både mor og far er ramt af PTSD.

Fælles målAngst Sofieandfather01

Undervisningsmaterialet sætter særligt fokus på de Fælles Mål, der er opstillet under det obligatoriske emne 'Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab' i grundskolen.

Materialet er tilrettelagt således, at det understøtter emnets formål stk. 2:

"Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres."

Der er i materialet særligt fokus på kompetenceområdet sundhed og trivsel.

Materialet dækker følgende færdigheds- og vidensmål:

0.-3. klassetrin

Personlige grænser

Eleven kan give udtryk for egne grænser

Eleven har viden om personlige grænser

Følelser

Eleven kan beskrive følelsesmæssige reaktioner   

Eleven har viden om følelser 

4.- 6. klassetrin

Rettigheder

Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes

Personlige grænser

Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser

Kilde: Forenklede fælles mål, som findes på EMUs hjemmeside:  http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883