Lærervejledning

Til emnet 'skænderier' har vi sat fokus på, når børn og voksne har forskellige opfattelser og holdninger, og hvordan børn kan tale med de voksne, når de er uenige.

Hvad kræver undervisningsmaterialet af mig som lærer?

Undervisningsmaterialet kræver ikke, at du skal tage stilling til dine elevers forældres forhold og uoverensstemmelser - eller at eleverne skal fortælle hinanden om deres forældres forhold. Formålet med undervisningsmaterialet er - gennem leg, øvelser og samtale - at give eleverne kompetencer til at undersøge, hvordan børn og voksne kan have forskellige opfattelser af den samme situation, og hvordan man som barn kan fortælle de voksne, hvordan man har det, og hvad der påvirker ens humør.

Hvis du vil arbejde mere med et lignende tema, kan du anvende øvelser fra undervisningsmaterialet 'Hvornår skal man tale med nogen, og hvem kan man tale med?', som hører til tegnefilmen om alkoholmisbrug.

Læs artikel fra Folkeskolen, hvor lærer Maj Kalfod fortæller om hendes erfaringer med at bruge materialet.

Hvorfor handler undervisningsmaterialet om, når børn og voksne har forskellige opfattelser og om, hvordan børn kan tale med de voksne?

Børn og voksne tænker tit forskelligt. De voksne tror ofte, at barnet ikke kan fornemme den dårlige stemning i hjemmet eller fornemme, hvordan de voksne har det. Men børn fornemmer meget mere, end de voksne tror – og de bliver utrygge. Fordi de voksne ikke altid er opmærksomme på dette, hjælper de derfor heller ikke altid børnene med at forstå det, de oplever. Hvis børn ikke får en forklaring, som de kan forstå, så er de henvist til selv at finde en mening med det, de ser og hører. Der er god grobund for barnets fantasi, når der mangler en eller flere brikker i puslespillet. Børn er meget hurtige til at påtage sig skylden og ansvaret for det, de ser og fornemmer. Forskning viser, at børn, der påtager sig ansvar og eksempelvis forsøger at løse deres forældres konflikter, bliver mere sårbare. Det er meget vigtigt, at der tages fat om den misforståede skyld- og ansvarsfølelse. Det er samtidig vigtigt at give alle børn et sprog, der kan hjælpe dem med at fortælle de voksne, hvordan de har det, og hvad der påvirker deres humør.

Sådan kan du introducere tegnefilmen og undervisningsmaterialet

Du kan fortælle dine elever, at I skal se en tegnefilm om en dreng, der hedder Malthe. Malthes mor og far skændes meget. Tegnefilmen viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet ikke, at Malthe kan mærke, at deres skænderier forurener luften derhjemme. Men Malthe kan tydeligt mærke, hvordan skænderierne forurener luften, og hvordan hans forældre har det. Når I har set tegnefilmen, skal I lave øvelser og tale om, hvordan børn og voksne kan have forskellige opfattelser, og hvordan man som barn kan fortælle de voksne, hvordan man har det, og hvad der påvirker ens humør.

Fælles målAngst Sofieandfather01

Undervisningsmaterialet sætter særligt fokus på de Fælles Mål, der er opstillet under det obligatoriske emne 'Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab' i grundskolen.

Materialet er tilrettelagt således, at det understøtter emnets formål stk. 2:

"Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres."

Der er i materialet særligt fokus på kompetenceområdet sundhed og trivsel.

Materialet dækker følgende færdigheds- og vidensmål:

0.-3. klassetrin

Personlige grænser

Eleven kan give udtryk for egne grænser

Eleven har viden om personlige grænser

Følelser

Eleven kan beskrive følelsesmæssige reaktioner   

Eleven har viden om følelser 

4.- 6. klassetrin

Rettigheder

Eleven kan diskutere handlemuligheder, hvis et barns ret til beskyttelse krænkes

Personlige grænser

Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser

Kilde: Forenklede fælles mål, som findes på EMUs hjemmeside:  http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883