Vejledning: Hvis en elev bliver berørt

Anerkendelse er vigtigDepression

Hvis en elev bliver berørt i løbet af undervisningen, er det vigtigt, at du anerkender elevens reaktion. Du kan fx fortælle eleven og resten af klassen, at det er helt normalt at blive berørt. Vær også opmærksom på, at barnet ikke kommer til at fortælle for meget. Fortæl evt. eleven, at du gerne vil snakke mere med ham eller hende efter undervisningen. Hvis du senere taler med ham eller hende er det vigtigt, at du lytter til historien. Du kan aldrig skade barnet ved at spørge ind og lytte til historien – tværtimod! Du kan evt. hente inspiration i lærervejledningen for den gode samtale og i snakkekortene. Det vigtigste er dog, at du lytter til barnet og signalerer, at det ikke er farligt at tale om. Vær nærværende og lyttende og anerkend barnets tanker og følelser. Det er vigtigt også at være opmærksom på dine egne grænser. Hvis det bliver nødvendigt, kan du henvise barnet og evt. barnets forældre til anden hjælp. Nederst på denne side finder du en række henvisningsmuligheder.

Har en af dine elever brug for hjælp?

Skolens netværk

Som lærer kan du altid benytte skolens eget netværk, fx kolleger, skolelederen, akt-lærere, sundhedsplejerske eller skolepsykolog.

Psykiatrifondens netrådgivning for børn og unge

Alle er velkomne til at skrive til netrådgivningen. Læs mere om netrådgivningen her.

BørneTelefonen

Ring gratis og anonymt på tlf. 116 111 (alle hverdage kl. 11-23 og i weekenden kl. 11-19)

Har du brug for mere viden eller henvisningsmuligheder, så tjek børneportalen

Har du som lærer brug for mere viden?

Far, mor og børn

Far, mor og børn har fokus på at videregive viden og erfaringer fra sundhedsplejersker.

Center for Familieudvikling 

Center for Familieudvikling arbejder med trivsel og udvikling af sunde relationer.

Har du som lærer brug for gode råd og vejledning?

Psykiatrifondens Telefonrådgivning 

Tlf. 3925 2525 (man-fre kl. 11-23, lør-søn kl. 11-19)

FagTelefonen Børns Vilkår

Tlf. 35 55 55 58 (tirs kl. 8-10 og tors kl. 14-16)

En af os

www.enafos.dk

Underretningspligt

Hvis du som lærer får mistanke om eller grund til at antage, at barnets udvikling og trivsel er truet, har du altid underretningspligt.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883