Snakkekort

Formålet med Snakkekortene er at åbne op for samtaler med børn. Kortene kan bruges som et 'fælles tredje', som barnet og den voksne kan tale ud fra.

Download Snakkekortene her.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre fagpersoner, der arbejder med børn.

Snakkekortene består af:Angst Amanda og far

22 illustrationskort
10 spørgsmålskort
10 tankekort 
8 følelseskort 

Formål med snakkekortene

Formålet med snakkekortene er at åbne op for samtaler med børn. Kortene kan bruges som et ’fælles tredje’, som barnet og den voksne kan tale ud fra.

Sådan bruges kortene

Det kan være svært for børn at tale om, hvordan de har det derhjemme. Specielt når far eller mor har det svært. For at beskytte børnene er det en god idé at tale ud fra ’et fælles tredje’ – kortene. I stedet for at spørge barnet om, hvordan han eller hun har det derhjemme, kan du spørge om, hvordan barnet på et af illustrationskortene har det.

Spørgsmålskortene, tankekortene og følelseskortene kan bruges når man taler om illustrations­kortene. På alle følelseskortene er der et barometer, så børnene kan fortælle, hvor meget følelsen fylder på en skala fra et til ti. Det kan enten være barnet, der selv vælger hvilke kort, der skal tales om – eller det kan være, at du skal hjælpe med at udvælge de mest relevante kort. (Hvis du vil vide mere om sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handlinger, kan du hente inspiration i ’Introduktionsøvelsen’, som findes på www.psykiatrifonden.dk i ’Snak om det’-universet).

Lyt til barnet

Vær nærværende, lyttende og anerkend barnets tanker og følelser. Hvis barnet har lyst til at dele sin egen historie med dig, er det vigtigt, at du er opmærksom på dine egne grænser. Hvis det bliver nødvendigt, kan du henvise barnet og evt. barnets forældre til anden hjælp. På www.psykiatrifonden.dk kan du finde forskellige tilbud til børn – se under ’Hvad gør jeg, hvis en elev bliver berørt?’.

Undgå terapi

Ved at tage udgangspunkt i kortene undgår du at udøve terapi på det barn, du taler med. Du undgår at spørge direkte ind til barnets egen situation – hvilket oftest er rarest for barnet. Hvis du kommer til at spørge for meget ind til barnets egne oplevelser, vil han eller hun muligvis blive meget ked af det og genopleve nogle ubehagelige oplevelser. Det er en opgave for en psykolog at tale med barnet om egne barske oplevelser, da psykologer har redskaber til at hjælpe barnet.

Tegnefilm

Kortene er lavet på baggrund af de seks tegnefilm, som er en del af undervisningsmaterialet. Det anbefales, at du ser en af tegnefilmene sammen med barnet, inden I går i gang med at bruge kortene.

Download Snakkekortene her.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883