Fonde og legater

Som privat humanitær organisation har Psykiatrifonden ingen midler til uddeling, og kan ikke søges om støtte.

Psykiatrifonden modtager hvert år støtte fra en række fonde, legater og ministerier. I 2012 har vi med stor taknemmelighed fået støtte fra:

 • Aase og Ejnar Danielsens Fond
 • Augustinus Fonden
 • Axel Muusfeldts Fond
 • Chr. P. Hansen og hustrus fond for almenvelgørende formål
 • Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
 • Danske Banks Fond
 • Det Obelske Familiefond
 • Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat
 • Ernst og Vibeke Husmans Fond
 • Fabrikant Mads Clausens Fond
 • Frantz Hoffmanns Mindelegat
 • Frederiksbergfonden
 • Fonden af 17.12.1981
 • Foundation Juchum
 • Henrik Henriksens Fond
 • Henriques Understøttelsesfond og Mindelegat
 • Jascha Fonden
 • Kaptajn J.J. Bahnson og hustrus Legat
 • Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond, Vejle
 • Københavns Kommune
 • Lundbeckfonden
 • Lykfeldts Legat
 • Nordeafonden
 • Ole Kirks Fond
 • Otto og Gerda Bings Familiefond
 • STG's Gavefond
 • Susi og Peter Robinsohns Fond
 • The John and Birthe Meyer Foundation
 • Trygfonden
 • Tømmerhandler H. Reimar Nielsens Fond
 • Tømmerhandler Johannes Foghs Fond

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden