Fremme af mental sundhed blandt unge

Psykiske problemer kan stå i vejen for, at unge gennemfører deres uddannelse. Det viser en undersøgelse af frafaldet på ungdomsskoler og erhvervsuddannelser. Et nyt program – udviklet af Psykiatrifonden og Teknologisk Institut – skal sikre, at mental sundhed kommer på skoleskemaet på den enkelte skole. Målet er at mindske frafaldet af sårbare elever og øge trivslen på erhvervs- og produktionsskoler.

Programmet indeholder opkvalificering af fagpersonale, undervisning af elever, beredskabsplaner for skolerne samt et online community. Desuden skal programmet sikre, at der bygges bro mellem skolerne og kommunernes tilbud til sårbare unge. Du kan læse mere om indsatsen på projektets platform skoletrivsel.nu.

Målgruppen for indsatsen er i første omgang erhvervsuddannelser og produktionsskoler i 7 projektkommuner, der har vundet Satspuljemidlernes udbud.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden