Kommunalvalg 2017: Gratis Psykologhjælp til unge

Psykiatrifonden hylder princippet om, at man tilbydes behandling på det laveste effektive omkostningsniveau, og økonomiske analyser af psykologhjælp blandt unge over 18 år har vist, at man kan erstatte brug af (dyre) behandlinger i hospitalspsykiatrien med billigere og mindre indgribende behandling hos psykologer. Selvom der er tilskud til psykologhjælp til unge over 18 år er der stadig en væsentlig egenbetaling og problemer med ventetider, der sandsynligvis hindrer nogle i at gøre brug af tilbuddet. Et gratis tilbud vil nedbringe denne sociale ulighed i sundhed.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883