05.MAR.2018

Angst sender rekordmange på førtidspension

Over 1.000 danskere måtte sidste år gå på førtidspension på grund af angst, viser nye tal fra Ankestyrelsen. SF kræver bedre adgang til psykologhjælp for at dæmme op over for den voksende angstbølge blandt danskerne og bakkes op af bl.a. Psykiatrifonden. Det skriver Ugebrevet A4.

Modelfoto: Colourbox

Antallet af danskere, der sendes på førtidspension på grund af angst, fortsætter med at vokse. I 2016 kom antallet af nye tildelinger af førtidspension med baggrund i en angstlidelse for første gang over 1.000, viser en opgørelse, som Dansk Psykolog Forening har foretaget på baggrund af tal fra Ankestyrelsen.

Helt nøjagtigt var angst skyld i, at 1.026 danskere måtte førtidspensioneres i 2016. Der er tale om en stigning på 51 procent fra 678 tilfælde af angst-begrundede førtidspensioner i 2013. Her trådte førtidspensionsreformen ellers i kraft med det formål at begrænse tilgangen til førtidspension.

 

Uanset hvor meget der tales om at skabe robusthed hos den enkelte, så vil der være sociale forhold, psykiske udfordringer og arbejdsvilkår, som er så voldsomme, at de langt overstiger, hvad det enkelte individ er og bør være i stand til at klare

 

Kun lidelser i bevægeapparatet er skyld i flere førtidspensioneringer end angst.

Førtidspension kan give fred

»Jeg tror, det er godt, at der er lukket lidt op igen for førtidspensionering. For man skal ikke tage fejl af, at dét partout at skulle i arbejde for nogle mennesker er en voldsom belastning, som forværrer deres sygdom. Der skal gøres, hvad der kan gøres, men på et tidspunkt skal man også sige, at nu er det ikke længere relevant i forhold til meget hårdt belastede mennesker. Så er pension en skånsom udvej, hvor de kan få fred,« siger Psykiatrifondens formand psykiater Anne Lindhardt.

Trine Torp, psykiatriordfører for SF, mener, at angst ligesom depression er et barn af konkurrencestaten. Det er menneskers reaktion på et samfund, hvor deres værdi er lig med deres nytteværdi, og hvor selv deres fritid skal bruges til at optimere deres ydeevne, mener hun.

»Uanset hvor meget der tales om at skabe robusthed hos den enkelte, så vil der være sociale forhold, psykiske udfordringer og arbejdsvilkår, som er så voldsomme, at de langt overstiger, hvad det enkelte individ er og bør være i stand til at klare,« siger hun til Ugebrevet A4.

"Udgifterne til forbedring af psykologordningen vil være småpenge i forhold til de enorme udgifter, vi i dag har ved ikke at sætte tilstrækkeligt ind mod psykiske lidelser," mener hun desuden.

Gratis psykologhjælp til unge

SF vil indføre gratis psykologhjælp for alle unge mellem 15 og 24 år. Desuden vil partiet gøre op med den aldersdiskrimination, der i dag ligger i, at man kan få tilskud til psykologhjælp mod depression uanset alder, men kun til hjælp mod angst, hvis man er mellem 18 og 38.

Anne Lindhardt tilslutter sig kritikken af de vilkår, som psykologbehandlingen tilbydes på i dag.

»Vi mener, at både egenbetalingen og aldersgrænsen er mere end uhensigtsmæssige. De fremmer jo ikke ligefrem muligheden for at få psykologbehandling. Til gengæld fremmer de en meget stor social ulighed, fordi der er folk, der simpelthen ikke har råd til behandlingen. 3-400 kroner er mange penge for mennesker på kontanthjælp, der har måske 2.000 kroner tilbage at leve for om måneden, når de faste udgifter er betalt,« påpeger hun overfor Ugebrevet A4.

Læs hele historien i Ugebrevet A4

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883