Børnefilmskolen – nyt site hjælper børnefamilier

I mange familier får børn og forældre ikke kommunikeret ordentligt om de følelser, tanker, stemninger og udfordringer, der fylder i hverdagen. Og det kan være vanskeligt at skabe en ramme til at tale om de svære ting. Derfor lancerer Psykiatrifonden den 6. januar Børnefilmskolen – et online site, hvor børn og forældre gratis kan lave film sammen. Gennem leg og sjovt samvær er Børnefilmskolen et redskab, der åbner op for gode snakke, når forældre og børn sammen laver film og fx taler om karakterernes tanker, følelser og bevæggrunde.

Psykiatrifondens BørnefilmskoleForældre ønsker ofte at vide mere om, hvordan deres børn har det, men det kan være svært at finde anledninger, hvor børnene spontant åbner op for deres tanker og følelser. Mange børn går alene med de ting, der fylder i hverdagen, og de savner ofte nogen at snakke med, men opsøger sjældent selv en voksen. Samtidig har mange forældre en tendens til at skjule, når de har det svært for at spare børnene for bekymringer. Den manglende dialog kan føre til misforståelser, konflikter og manglende forståelse for hinanden i familien.

Leg skal skabe dialog og mere åbenhed

Den 6. januar lancerer Psykiatrifonden Børnefilmskolen, som er for forældre og børn sammen. Gratis får familier adgang til et filmunivers, der bl.a. byder på videoer om, hvordan man kan spille skuespil, instruere og klippe film, øvelser, manuskripter, klippeværktøjer og meget mere. Gennem aktivitet på sitet kan man samle point, og mange point kan fx udløse prisen ’Guldstjernen’ eller prisen for ’Månedens Film’.

Film handler om mennesker, der vil noget, føler noget og tænker noget. Når forældre og børn samarbejder om at udvikle manuskripter og spille skuespil, skabes en sjov og meningsfuld ramme, hvor det bliver naturligt at tale om karakterernes følelser, handlinger, bevæggrunde og tanker. Samtalerne og øvelserne i Børnefilmskolen skal træne forældre og børn i at forstå og sætte ord på egne og andres tanker og følelser, og det er med til at øge børns trivsel, selvforståelse og sociale kompetencer.

Psykiatrifondens Børnefilmskole”Børnefilmskolen er udviklet til at skabe dialog og samtaler mellem voksne og børn for at styrke mentaliseringsevnen i familierne. Mentalisering kan forklares som et udvidet empati-begreb, hvor man bliver bedre til at se sig selv udefra og andre indefra. Og netop film er en god ramme til at træne mentaliseringsevnen, da menneskers følelser, perspektiver og reaktioner er det naturlige omdrejningspunkt i filmscener. Derudover kan det for mange børn og voksne være nemmere at tale om andres følelser og tanker, end om deres egne, fordi det kan give en smule distance til det, der er svært”, forklarer Ditte Bruun Eriksen, børnepsykolog i Psykiatrifonden.

Se introfilm om Børnefilmskolen

Værktøjer til hverdagen

Børnefilmskolen skaber et rum til dialog mellem forældre og børn, der rækker ud over filmene, da øvelserne også kan styrke evnen til at registrere og sætte ord på følelser i hverdagen.

En undersøgelse foretaget af Psykiatrifonden viser, at 8,4 % forældre dagligt oplever konflikter, hvor forældrene bliver ophidsede eller skælder ud på barnet. 23,5 % oplever det flere gange om ugen, og 22,5 % oplever det på ugentlig basis. Mange forældre kender måske til konflikter omkring måltider, når barnet skal i seng, eller når familien skal ud af døren om morgenen. Og her kan Børnefilmskolen trække tråde til hverdagen og være et redskab til at italesætte følelser og på den måde styrke den gensidige forståelse forældre og børn imellem – fx i konfliktsituationer.

Psykiatrifondens BørnefilmskoleBørnefilmskolen åbner gennem leg og sjovt samvær op for gode snakke mellem forældre og børn og giver sjove familiestunder, der kan styrke båndene i familien.

Børnefilmskolen er støttet af Ole Kirk’s Fond.

Se mere på www.bornefilmskolen.dk

Psykiatrifonden har mange flere gode råd, test og viden til forældre på sitet forældre.dk

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883