Dækker din afbestillingsforsikring psykisk sygdom?

En familie skal til Grønland i næste uge. Nu har datteren fået en svær depression, og rejsen hænger i en tynd tråd. Men da familien tjekker afbestillingsforsikringen, viser det sig, at den ikke dækker psykisk sygdom. Hvordan er du selv dækket?

 undefined
Foto fra Grønland: Colourbox

Psykiatrifonden har fået en mail fra en frustreret familie, der står på gyngende grund efter en snak med deres forsikringsselskab:

"Vores datter har fået en svær depression og i den forbindelse ønskede vi at afbestille vores rejse til Grønland i næste uge.

Vi har rejse- og afbestillingsforsikring gennem vores Mastercard og finder frem det forsikringsselskab, forsikringen er placeret i. Vi kontakter derfor selskabet, men får her at vide, at lige præcis på den forsikring er stress, depression og øvrige sindslidelser undtaget.

Vi blev meget overraskede og ikke mindst frustrerede og vrede over at banken ikke påpeger, at den rejseforsikring, de anbefaler deres kunder, ikke er lige så god som øvrige rejseforsikringer. Derudover at de vil lægge navn til at diskriminere psykiske lidelser ift fysiske. Vi har forhørt os hos enkelte andre forsikringsselskaber, og de har ikke har denne form for undtagelse.

Vi har klaget til banken, men har ikke hørt fra dem. Vores rejse står os i 58.500 kr., så vi føler os nu pressede til at gennemføre rejsen, selvom vi i bund og grund er utrygge ved at tage afsted.

Vi har nu en mission, og det er at gøre andre mennesker opmærksomme på, at de kan risikere at deres rejse-/afbestillingsforsikring ikke dækker, hvis de eller deres pårørende bliver ramt af stress, depression eller andre psykiske lidelser. De skal derfor være meget opmærksomme på undtagelserne i deres forsikringsdækning."

Vilkår op til det enkelte selskab

I Danmark er det ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension et grundlæggende forsikringsmæssigt princip, at det er op til hvert enkelt forsikringsselskab at fastlægge vilkårene for at tegne forsikring – det gælder som udgangspunkt i forhold til alle personer, der ønsker at købe en forsikring. Det er således op til det enkelte selskab på baggrund af statistisk materiale og konkrete forhold hos personen, om selskabet vil tilbyde en forsikring på almindelige vilkår, med klausuler eller forbehold, eller om det vil afvise at tegne en forsikring.

Forsikring og Pension oplyser videre, at hvis selskabet afviser at tegne forsikringen, skal det begrundes efter anmodning.

"Psykisk sygdom dækker – også i forsikringsmæssig sammenhæng - over en meget sammensat gruppe af personer, og derfor kan man ikke skære alle over én kam. Der er forskel på personer og på sygdommene og på, hvor stor forsikringsmæssig risiko den enkelte sygdom udgør," uddyber organisationen.

 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883