Elevernes mentale trivsel er også skolens ansvar

Hvad gør en lærer, hvis en elev mistrives mentalt? Et satspuljeprojekt, som Psykiatrifonden og Sundhedsstyrelsen har gennemført på 12 produktions- og erhvervsskoler, har været med til at udvikle værktøjer, der sætter lærerne bedre i stand til at spotte de elever, der kan være tæt på depression, angst og selvskadende adfærd, og vise dem, hvad de kan gøre.

undefinedModelfoto: Colourbox

- Det er ofte i ungdomsperioden, at psykiske lidelser som angst og depression udvikler sig. Så ved at fremme mental sundhed og trivsel her, kan man mindske risikoen for udvikling af disse psykiske lidelser senere, siger leder af projektet i Sundhedsstyrelsen, Mille Kathrine Pedersen, der fortæller, at der udover den enkelte elev, der mistrives, også er en anden central pointe: Ved at gøre noget ved elevernes mentale trivsel, styrkes også indlæringen, og frafaldet mindskes. Det viser flere undersøgelser.

Lokal forankring

Satspuljeprojektet ”Mental sundhed og unge”, der nu er afsluttet, har haft tre vigtige overliggere: Eleverne har skullet undervises i mental sundhed og trivsel samt i angst og depression. Det er lærere eller vejledere på de 12 medvirkende skoler, der med støtte og hjælp fra fagpersoner selv har skullet stå for undervisningen, da Psykiatrifonden har erfaringer med, at viden så bedst forankres på skolen. Og endelig har projektet skullet tilpasses lokalt. Der er forskel på, om det er en erhvervs- eller produktionsskole, om det er en stor eller lille skole, og om undervisningen foregår i et klasselokale eller på et værksted.

Lærere bedre rustet

Evalueringen af satspuljeprojektet viser, at lærerne føler, at de er blevet bedre rustet til at spotte elever med mental mistrivsel – og til at håndtere og støtte dem, efter projektet: Mens kun under halvdelen – 45 procent – af lærerne midtvejs i projektet følte sig rustet til at spotte en elev, der mistrives, var tallet efterfølgende steget til 63 procent. Og mens kun 35 procent af lærere, som i høj grad eller meget høj grad følte sig rustet til at håndtere og støtte psykisk sårbare unge midt i forløbet, var tallet efter forløbet steget til 51 procent.

Læs hele historien, læs evalueringsrapporten og få gode råd til at arbejde med trivsel

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883