En ud af fem danskere bliver ramt af psykisk sygdom

Psykisk sygdom er en folkesundhedsudfordring i Danmark, og antallet af berørte vokser. En ny undersøgelse viser, at en ud af fem danskere lige nu har eller har haft en psykisk sygdom. Landsindsatsen EN AF OS, som Psykiatrifonden er en del af, opfordrer danskerne til at være mere åbne omkring egne og pårørendes psykiske lidelser, så de bliver nemmere at leve med og komme sig over.

Rigtig mange danskere oplever at blive ramt af en psykisk sygdom i løbet af deres liv. En ny undersøgelse foretaget af Epinion for Landsindsatsen EN AF OS viser, at 21 % svarende til hver femte dansker har eller har haft en psykisk lidelse. Det bakkes op af tal fra Statens Institut for Folkesundhed, der anslår, i løbet af ét år vil 700.000-800.000 voksne danskere have psykiske symptomer svarende til kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme[1]. Generelt er depression og angst blandt de hyppigste lidelser.

En undersøgelse, gennemført af Danmarks Statistik for Bedre Psykiatri i sommeren 2017, viser, at danskerne mener, at den væsentligste sundhedsudfordring i Danmark de kommende år, er psykiske sygdomme[2]. Derfor er psykisk sygdom noget, der vedkommer os alle.

Folder: Livet tæt på psykisk sygdom

Kalder på åbenhed

På trods af, at psykisk sygdom er meget udbredt i befolkningen, foregår der hver dag stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom i samfundet. Mødet med fordomme og oplevelser af udelukkelse fra socialt netværk, uddannelse, arbejdsmarkedet og fritidsliv medfører øget mindreværd, usikkerhed og forværring af sygdommen oven i de konkrete symptomer, der følger med en psykisk sygdom. Stigmatisering betragtes derfor ofte som en ekstra belastning og kan let medføre selvstigmatisering, dvs. at personens identitet er knyttet til diagnosen og de fordomme, den er behæftet med.

Derfor opfordrer Landsindsatsen EN AF OS danskerne til at være mere åbne, fordi åbenhed fremmer inklusion i samfundet og gør det nemmere at leve et godt liv med psykisk sygdom og giver bedre mulighed for at komme sig.

"Konsekvenserne af en psykisk sygdom kan blive langt mere alvorlig af, hvad der kan opfattes som en kold skulder. Derfor er det vigtigt, at danskerne begynder at forholde åbent til psykisk sygdom. Det er nemlig noget, som kan ramme os alle, og ikke noget, man skal skamme sig over. Tværtimod bør vi tale mere åbent om det med hinanden - både på tomandshånd, i familien, på arbejdspladsen og i samfundet som helhed," siger Johanne Bratbo, projektleder i Landsindsatsen EN AF OS.

Vi vil gerne tale om psykisk sygdom - men ved ikke hvordan

I den nye undersøgelse angiver 80 %, at de gerne vil tale med en nær ven om psykisk sygdom, men 54 % er i tvivl om, hvordan de skal gribe det an. Samtidig er 35 % i tvivl om det er ydmygende for den berørte at tale om sygdommen. Tallene viser tydeligt et behov for øget åbenhed omkring psykisk sygdom - både blandt pårørende og hos dem, der er ramt.

Ligesom pårørende kan have svært ved at spørge ind til psykisk sygdom, kan det nemlig også være vanskeligt for den berørte person at være åben. Undersøgelsen viser, at knap en fjerdedel af danskerne (22 %), der angiver at have eller have haft en psykisk sygdom, ikke har fortalt deres nære venner om sygdommen. Sammenholdt med, at 72% af danskerne angiver, at de vil lade en nær ven beslutte, om de skal tale om vedkommendes psykiske sygdom eller ej, opstår der en fastlåst situation, hvor begge parter har svært ved at tage det første skridt. Men åbenheden er afgørende for at leve et godt liv med udviklingsmuligheder på trods af psykisk sygdom.

"Det er muligt at gøre psykiske lidelser nemmere at leve med eller komme sig helt over, hvis man får fremmet danskernes mod på åbenhed for at tale om psykiske lidelser, øget vores motivation og accept af at søge hjælp, samt øget danskernes forståelse for betydningen af, at omgivelserne ser mennesket bag diagnosen, frem for kun diagnosen," forklarer Johanne Bratbo, projektleder i Landsindsatsen EN AF OS.

[1] Folkesundhedsrapporten 2007, Statens Institut for Folkesundhed
[2] Danmarks Statistik måling fra Folkemødet 2017 om befolkningens vurdering af sundhedsudfordringer

Gode råd

Landsindsatsen EN AF OS har følgende gode råd til, hvordan man som pårørende kan tage hul på den svære samtale.

Det første skridt er tit det sværeste.

Det gælder både for den som slås med psykiske problemer, men det gælder i høj grad også dig, som er ven, familiemedlem eller kollega.

Ta' fat i hinanden.

Hvis du har en ven, der har psykiske problemer, så ta' fat i ham eller hende og foreslå, at I får snakket sammen. Du skal ikke være behandler, men rigtig mange har brug for et skub for at komme i gang med at søge hjælp.

Søg viden.

Hvis du mangler viden, kan det give en ekstra sikkerhed at søge fx på internettet. Det hjælper også med at skille fordomme fra fakta.

Hjælp med at søge hjælp.

Rigtig mange har behov for at få støtte til at søge hjælp, og du skal ikke være behandler. Den praktiserende læge kan være et godt sted at starte.

Hold fast i håbet.

Ingen er kun sin diagnose og langt de fleste kan få det godt igen. Prøv at holde fast i nogle af de ting, I plejer at lave sammen, og som I sætter pris på.

Erkend at åbenhed kan være nødvendig. 

Det kan ofte være en lettelse at få delt med andre, at nogen i din nære omgangskreds eller i din familie slås med psykiske problemer frem for at bære på bekymringer og belastninger alene.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883