Færre unge med psykisk sygdom uddanner sig

I 2011 havde godt hver anden 30-40-årige dansker med et større psykisk handicap taget en kompetencegivende uddannelse. I 2015 var tallet faldet til 35 pct. Det er et af resultaterne af en ny undersøgelse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Modelfoto: Colurbox

Den nye undersøgelse kortlægger hverdagsliv og levevilkår for voksne danskere med handicap.

"Det er en bekymrende udvikling. Det viser, at vi har brug for mere fokus på, at der er de hjælpemidler og muligheder for støtte og positiv særbehandling, der skal til, for at mennesker med psykisk sygdom kan tage en uddannelse. Samtidig skal arbejdsmarkedet kunne rumme mennesker med psykisk sygdom", siger formand for Psykiatrifonden, speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt.

- Tidlig indsats helt afgørende

Særligt gruppen af mennesker med alvorlig psykisk sygdom som fx skizofreni eller bipolar lidelse sakker bagud, når det kommer til at uddanne sig, viser undersøgelsen. Udover at stadig færre af dem uddanner sig, er de også den gruppe, der oftest dropper ud af en påbegyndt uddannelse – det sker for ca. halvdelen af dem. Det kan hænge sammen med, at mange af dem rammes af sygdommen, når de er unge voksne, konkluderer VIVE.

"Når det gælder unge mennesker med alvorlig psykisk sygdom som skizofreni eller bipolar lidelse er det ekstra vigtigt at sætte tidligt ind med behandling og støtte. Og så er de økonomiske rammer helt afgørende", mener Anne Lindhardt.

Undersøgelsen er satspuljefinansieret og iværksat på foranledning af Børne- og Socialministeriet.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883