Ny kampagne skal tage hånd om mistrivsel på arbejdspladsen

Hvis din kollega hænger med hovedet og ser ud til at have det svært, så spørg, hvordan han eller hun har det. Det er et af fem enkle råd i en ny kampagne, der skal tage hånd om stress og mistrivsel på arbejdspladserne.

undefined2 ud af 3 danskere kommer i løbet af arbejdslivet i berøring med mentale helbredsproblemer som stress, angst eller depression på arbejdspladsen enten hos en kollega eller på egen krop. Det viser en undersøgelse gennemført for partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’.

Alligevel er de fleste af os i tvivl om, hvad vi kan gøre for at tage hånd om stress og mistrivsel, når vi møder det på arbejdspladsen. Det skal den nye kampagne fra partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’, som Sundheds- og Ældreministeriet står bag sammen med 33 partnere, være med til at lave om på.

Under overskriften ’En god kollega gør en forskel’ giver kampagnen fem enkle råd til kollegaen. Rådene handler bl.a. om, hvordan man holder øje med stress og mistrivsel, spørger ind til og støtter en kollega, der har det svært.

”Jeg tror, at mange af os er en smule berøringsangste og derfor undlader at spørge en af vores kolleger, der hænger med hovedet, hvordan de går og har det. Det er ærgerligt, for selvom det i sidste instans er arbejdsgiverne, der har ansvaret for arbejdsmiljøet, så kan vi hver især være med til at tage hånd om stress og mistrivsel på arbejdspladsen ved at være en interesseret og omsorgsfuld kollega”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Psykiatrifonden er med i "Sammen om mental sundhed" for støtte det gode arbejdsliv med fokus på trivsel. Find vores gode råd her i vores store tema om arbejdsliv, trivsel og stress.

Langt de fleste vil gerne hjælpe

Tal fra partnerskabet peger på en stor velvilje til at hjælpe kollegaer, der har det svært. Ifølge tallene mener 9 ud af 10, at en kollega skal være klar til at spørge ind og hjælpe til, hvis vedkommende oplever stress eller mistrivsel på arbejdspladsen.

På trods af den store velvilje, er det i dag kun hver femte, som har kendskab til viden og værktøjer, der kan bruges, hvis de oplever problemer med stress og mistrivsel på arbejdspladsen.

”De fleste vil gerne hjælpe en kollega, som mistrives, men de ved ikke, hvordan de får taget hul på snakken. Det skal den her kampagne være med til at råde bod på ved at udbrede fem enkle råd til, hvordan vi hver i sær kan hjælpe”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

 

Fakta om partnerskabet

Partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ udspringer af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor parterne bag aftalen afsatte 7 mio. kr. til etableringen af et partnerskab med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser.

I dag er der 33 partnere i samarbejdet. 

 

PARTNERNE I PARTNERSKABET ER:

 

3F

Akademikerne

Arbejdsmiljø København

Arbejdstilsynet

Cabi

COWI

Dansk Erhverv

DA

FOA

Hjerteforeningen

Krifa

Det Sociale Netværk

DI

En af os

Falck

FTF

Håndværksrådet

Dansk Metal

STAR

Forsikring og Pension

HK

Pharmaceutical Product Development Denmark

 

KL

Lederne

LO

PensionDanmark

Psykiatrifonden

Depressionsforeningen

Danske Regioner

DASAM

PenSam

Uddannelsescenter for Mental Sundhed

Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade

 

 

 

 


KOLLEGAKAMPAGNENS 5 GODE RÅD

Bidrag til et godt fællesskab, hvor I jævnligt taler om, hvordan I organiserer arbejdet og orienterer hinanden, så alle oplever, at opgaverne er tydelige og til at klare.

Hold øje med, om nogen udviser tegn på mistrivsel, og om det står på i længere tid.

Spørg ind, hvis en kollega viser tegn på mistrivsel

Støt op om en kollega, der i en periode har det svært.

Hjælp med at finde vej til løsninger, helst i samarbejde med jeres leder og eventuelt en nøgleperson på arbejdspladsen. I kan også have behov for at få hjælp udefra.

Læs mere på kampagnesitet

TAL FRA UNDERSØGELSE GENNEMFØRT FOR PARTNERSKABET

92% mener at en kollega bør blande sig, hvis vedkommende oplever stress eller mistrivsel hos en kollega fx ved at stille spørgsmål og være klar til at tale om problemet.

58% har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads.

38% har oplevet mentale helbredsproblemer på deres arbejdsplads inden for det sidste halve år.

21% har kendskab til viden og værktøjer, som kan bruges, hvis de oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen.

25% ved ikke, hvornår man skelner mellem stress og travlhed, og dermed ikke hvornår stress-symptomer skal tage alvorligt.

18% er usikre på, hvor meget de må blande sig, når de oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen.

 

Kilde: Undersøgelse foretaget for ’Sammen om mental sundhed’. Undersøgelsen er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder på private og offentlige arbejdspladser med 1-99 ansatte. Undersøgelsen siger således kun noget om arbejdspladser med op til 100 ansatte. I alt deltog 1591 personer i undersøgelsen, der blev gennemført i perioden d.18-29. august.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883