Nyt studie: Mennesker der er aktive og indgår i fællesskaber har markant bedst mental sundhed

Personer, der gør noget aktivt, meningsfuldt og gør det sammen med andre, har op til fire gange så høj sandsynlighed for at have høj mental sundhed. Det viser et nyt studie blandt 3.500 danskere, der som det første kortlægger danskernes mentale sundhed. Resultaterne viser, at den mentale sundhed kan trænes og styrkes akkurat som vores fysiske sundhed.

undefinedMental sundhed er noget, vi skaber sammen, og der er god grund til at engagere sig i aktive fællesskaber. For sandsynligheden for at have god mental sundhed stiger, jo mere aktiv man er, jo oftere man engagerer sig i aktiviteter og fællesskaber, og jo oftere man gør noget for andre.

Det viser delresultater fra Statens Institut for Folkesundheds spørgeskemaundersøgelse Danskernes Trivsel, der netop er offentliggjort, og som indsatsen ABC for mental sundhed står bag. Psykiatrifonden er en del af den indsats og varetager kommunikationen om indsatsen.

Mærkesager og frivilligt arbejde gør godt

Undersøgelsen er nedbrudt i spørgsmål, der vedrører det at gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt. Hvis man fx er en del af en forening, gruppe eller organisation og er aktiv ugentligt i denne, så er der ca. 75 % større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed sammenlignet med, hvis man ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation.

Der er to-tre gange så stor sandsynlighed for høj mental sundhed, hvis man er involveret i noget, der udfordrer en, arbejder for en mærkesag, arbejder frivilligt eller hjælper nogen på anden vis, og hjælper man andre én eller to gange om måneden, er der 40 % større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed sammenlignet med, hvis man ikke gør. Hjælper man andre mindst én gang om ugen, er der næsten dobbelt så stor (90 % større) sandsynlighed for høj mental sundhed.

Opløftende forskningsresultater

ABC for mental sundhed, der er et partnerskab mellem en række kommuner, organisationer og forskere, arbejder for at skabe bedre rammer for mental sundhed for danskerne. Mental sundhed defineres som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet.

Vibeke Koushede, der er seniorforsker og ekspert i mental sundhedsfremme hos Statens Institut for Folkesundhed er opløftet over resultaterne:

"Det er dejligt at kunne offentliggøre resultater af en undersøgelse, der for en gangs skyld har så positivt et budskab: Vejen til mental sundhed banes ved at gøre de ting, der for den enkelte giver glæde og indhold i livet, og ved at være noget for hinanden. Positive fællesskaber og aktiviteter øger i markant grad vores mentale sundhed og mindsker samtidig risikoen for social isolation og ensomhed – og så er gode sociale netværk beskyttende mod stress, angst og depression.

Behov for mere viden om at holde sig mentalt sund

Mental sundhed kan groft sagt inddeles i tre grader – høj, moderat og dårlig. Udenlandske undersøgelser viser, at gruppen med dårlig mental sundhed har næsten seks gange højere risiko for at udvikle depression end dem med høj mental sundhed, og gruppen med moderat mental sundhed har omkring tre gange øget risiko i forhold til dem med høj mental sundhed.

Fokus for mental sundhed har ind til nu primært været på behandling og risikofaktorer for psykiske lidelser. Vi ved derfor langt mere om, hvad der gør os syge end om, hvad der gør os mentalt sunde og robuste. ABC for mental sundhed skal pege på faktorer og handlemuligheder, der påvirker den mentale sundhed positivt, og her indikerer undersøgelsen at den mentale sundhed kan trænes og styrkes akkurat som vores fysiske sundhed – fx ved at være en del af fællesskaber, engagere sig i en hobby eller hjælpe andre.

Kampagne skal få folk i gang

ABC for mental sundhed er støttet af Nordea-fonden og skal i en udviklingsfase fra august 2016 til september 2018 finde en model, hvor civilsamfund og kommunale aktører i fællesskab når ud til borgerne og skaber rammer, hvor danskernes mentale sundhed bedre kan gro.

"At gå en tur, være med i en madklub, cykle med andre – der er mange måder at fylde sin hverdag med aktive fællesskaber, som både giver mening for en selv og andre. ’ABC for mental sundhed’ vil inspirere og motivere flere danskere til at styrke egen og andres sundhed i bred forstand," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.  

ABC for mental sundhed har netop lanceret ABC-dagen. En dag, hvor det er ambitionen, at Danmark skal sætte fokus på de aktiviteter og fællesskaber, der er med til at forbedre den mentale sundhed. I år sker det gennem aktiviteter i de syv kommuner, der er med i indsatsen. Det sker bl.a. i Slagelse Kommune, hvor kommunen står for et ”åben hal” arrangement, hvor klubbens fritidsklubber inviterer til åbent hus, hvor alle kan komme forbi og prøve kræfter med fx badminton, klatring, petanque, fodbold, krolf, håndbold, new age curling og tæppecurling samt selvforsvar.

 

Om studiet

Data stammer fra spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016, som Statens Institut for Folkesundhed står bag. Her har 3.500 danskere i alderen 16 år og opefter svaret på en lang række spørgsmål om mental sundhed og trivsel.

Spørgsmålene forneden omhandler ABC-budskaberne: Hvor ofte man gør noget aktivt (fysisk, mentalt, spirituelt, socialt), hvor ofte man gør noget sammen, og hvor ofte man gør noget meningsfuldt (kan findes i baggrundsrapporten i linket foroven).

Mental sundhed er målt med skalaen Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS), der udelukkende måler positive aspekter af mental sundhed. Høj mental sundhed er her sat til at omfatte de 15 %, der scorer højest på skalaen.

 

Læs meget mere om ABC for mental sundhed

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883