Opgør med tabuet om tvang

Det er skræmmende at opleve tvang, hvis man er ung og indlagt i psykiatrien, men det er endnu mere skræmmende at opleve det uden at vide, hvad det er. For at bryde tabuet og udbrede viden lancerer Psykiatrifonden, Sundhedsministeriet og Børnerådet i dag film og pjecer, rettet til de unge. I filmen fortæller en ung kvinde om, hvor frygteligt, hun oplevede det at blive behandlet med tvang, men at hun også mener, det reddede hendes liv.

undefinedAnna Plov Vejl har prøvet at blive behandlet med tvang, og det var skræmmende, fortæller hun i filmen. Klik på billedet og se materiale og film. Foto fra filmen

Det er hårdt og skræmmende at blive holdt fast, bæltefikseret eller få sprøjtet medicin ind i kroppen mod sin vilje. Men det kan være nødvendige redskaber for at forhindre, at en patient for eksempel skærer sig selv i armen med skårene fra en knust tallerken.

Det skriver Politiken i forbindelse med, at Psykiatrifonden, Børnerådet og Sundhedsministeriet i dag offentliggør film og pjecer, der fortæller børn og unge, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvad de risikerer at blive udsat for, så de er klar over, hvad deres rettigheder er.

- Skræmmende ikke at vide, hvad det er

Det er skræmmende at opleve tvang på sig selv, men det er endnu mere skræmmende at opleve det uden at vide, hvad det er.

Sådan siger Anna Plov Vejl, som er tidligere patient i børne- og ungdomspsykiatrien.

Hun har været udsat for tvang mange gange siden 12-13 års alderen og deltager nu i en film, der er en del af et nyt informationsmateriale om tvang i psykiatrien.

Se materialet her

- Tvang er voldsomt og svært

Tvang ER svært at tale om, siger Psykiatrifondens formand psykiater Anne Lindhardt:

"På børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, såvel som på voksenpsykiatriske afdelinger, er der under særlige omstændigheder mulighed for, at personalet kan udøve tvang. Det vil sige at foretage handlinger, som patienten eller den unge modsætter sig. Det kan være at holde den unge patient fast i en særlig ophidset situation, at spænde patienten fast til sengen i et bælte eller at give medicin uden, at den unge er enig. Det vil næsten altid føles som et overgreb, og derfor er det nøje reguleret i lovgivningen. Der skal være tale om helt særlige situationer, hvor det ikke er lykkedes at berolige barnet eller den unge på anden vis, og hvor patienten kan være så forpint og dårlig, at der er risiko for eget eller andres liv og helbred. Det er skræmmende og er derfor svært at tale om", siger Anne Lindhardt.

- Gør det mindre mystisk

undefined

Det nye informationsmateriale, film og pjecer, er blevet til, fordi de unge selv har efterspurgt det.

"Det kan være voldsomt at opleve tvang, men det bliver værre i det øjeblik, man oplever det uden på forhånd at vide, hvad det er. Det er heldigvis de færreste børn og unge i psykiatrien, der kommer til at opleve det selv, men det kan ske, at man hører eller oplever andre blive behandlet med tvang. Derfor er det vigtigt at prøve at forklare, hvorfor det kan ske, og hvad det går ud på i stedet for at feje det ind under gulvtæppet. Det hjælper til at gøre tvang mindre mystisk og dermed også lettere at komme videre efter at have været udsat for tvang. Psykiatrifonden kæmper mod tabuer og stigmatisering, og derfor er vi i Psykiatrifonden glade for at være med til at udvikle materialet”, siger Anne Lindhardt.

Minister: Hellere tvang end selvskade

Pjecerne kommer til at ligge på de psykiatriske afdelinger og på ministeriets hjemmeside, hvor der også vil være en kortfilm om tvang.

"Tvang mod børn og unge har været belagt af tabu. Men vi er nødt til at tale åbent og ærligt om, at tvang er mindre dårligt, end at et barn gør skade på sig eller ikke indtager føde", siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Materialet om tvang er finansieret af satspuljemidler.

Se film og læs pjecer

Læs om materialet i Politiken

 

Illustration fra pjece

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883