Psykiatrifonden enig i krav til lovændringer: Reform skaber ulige, uværdige liv

41 organisationer er gået sammen om at stille seks krav til den kommende regulering af førtidspensions- og fleksjobordningen. Psykiatrifonden bakker op om de seks krav: "Den nuværende ordning skaber uværdige liv og ødelægger de muligheder, et menneske har for fx at komme sig efter psykisk sygdom," mener formand Anne Lindhardt.

undefinedModelfoto: Colourbox

De 41 organisationers krav kommer efter at landets seks største kommuner i sidste uge rettede en hård kritik mod reglerne, som de mener er for stramme. Det fik beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til at love, at reformen af førtidspensionen skal gennemgås.

De 41 organisationer repræsenterer tilsammen flere end en million lønmodtagere. Deres seks krav er:

  • Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.

  • Ressourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

  • Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.

  • Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes – herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

  • Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne. 

  • Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

Praksis ødelægger liv

Psykiatrifonden bakker op om de seks krav, og formand Anne Lindhardt gør det meget klart: "Man administrerer i dag uden skelen til menneskers realistiske muligheder. Det skaber stor ulighed, ikke mindst for mennesker med psykisk sygdom. Den nuværende praksis skader deres mulighed for at leve værdige liv, og den kan ødelægge deres muligheder for at komme sig og få et godt liv."

Loven bag de nuværende regler blev gennemført i 2012 af Mette Frederiksen (S) som beskæftigelsesminister og et bredt flertal. Loven gjorde det næsten umuligt at få førtidspension for borgere under 40 år.

 

De 41 organisationer er:

Ansatte Tandlægers Organisation - Bibliotekarforbundet - Blik og Rørarbejderforbundet - BUPL - Dansk Artist Forbund Dansk El-forbund - Dansk Journalist Forbund - Dansk Magisterforening - Dansk Mejeriingeniør Forening - Dansk Musikpædagogisk Forening - Dansk Organist og Kantorsamfund - Dansk Psykologforening - Dansk Skuespillerforbund - Danske Elitesportsudøveres Forening - Den Danske Dyrlægeforening  -Den Danske Landinspektørforening - DJ•ØF Fagligt Fælles Forbund - 3F - FOA -Forbundet Arkitekter og Designere  -Foreningen af Kliniske Diætister - Foreningen af Speciallæger FAS - Fængselsforbundet - Gymnasieskolernes Lærerforening - HK - Hovedorganisationen af Officerer i Danmark - Hærens Konstabel- og Korporalforening HKKF - Håndbold Spiller Foreningen - Ingeniørforeningen IDA - Jordbrugs Akademikerne JA - Kommunikation og Sprog - Malerforbundet i Danmark - Pharma Danmark - PROSA - Præsteforeningen - Serviceforbundet - Socialpædagogerne - Spillerforeningen - Tandlægeforeningen - Teknisk Landsforbund - Yngre Læger

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883