Psykiatrifonden: Gode hensigter i udvalgsrapport, men intet konkret

"Vi kunne godt tænke os, at man meget snart kom fra ”fokus på …” til svaret på, hvem der gør hvad, hvordan og hvornår." Sådan skriver Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt blandt andet i et debatindlæg på Altinget om en længe ventet rapport om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

undefinedTekst: Anne Lindhardt

Overordnet var det en positiv oplevelse at læse rapporten fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der er blevet til i et samarbejde mellem stat, regioner og kommuner med bidrag fra en række organisationer. Der er blevet lyttet til det, som vi og andre organisationer har været på banen med: Der er lagt op til bedre forløbskoordination, øget samarbejde på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis, og sygehusene skal have en klar, rådgivende rolle, når et menneske med psykisk sygdom bliver udskrevet. Ligesom rapporten understreger, at man bl.a. bør bruge udskrivningsplaner til at sikre patienter et godt forløb, når de bliver udskrevet og skal klare sig i hjemmet for forhåbentlig at blive raske eller leve godt med deres psykiske sygdom.

Konkret?

Når det er sagt, står det klart, at rapporten nævner behov og ideer, der har været nævnt mange gange de senere år, og at den er meget lidt konkret. Efter hvert emne, udvalget har behandlet, skriver man dels en anbefaling, dels et punkt, der hedder: ”Det betyder konkret at…” og så følger formuleringer om at nogen skal ”sikre” noget, at noget skal gøres ”bedre”, at der skal være ”fokus på”. Med andre ord: Ikke noget konkret. Vi kunne godt tænke os, at man meget snart kom fra ”fokus på …” til svaret på, hvem der gør hvad, hvordan og hvornår.

Barrierer brydes ned

Noget af det, der står helt klart i rapporten, er de stærke barrierer, der fortsat er mellem almen praksis, kommuner og regioner. Skal alle de gode tanker om samarbejde på tværs, vidensudveksling og koordination blive virkelighed, skal der organisatorisk nytænkning til.

Mere for pengene

Psykiatrifonden har et eksempel på et konkret forslag: Mennesker med psykisk sygdom skal have glæde af, at der afsat så mange midler til kræft- og hjertepatienter. Når vi nu ved, at mennesker med psykisk sygdom ofte dør tidligere end andre, bl.a. på grund af somatisk sygdom, der ikke bliver behandlet, foreslår vi:

At psykisk sygdom skulle give patienten ret til en særlig indsats, hvis han eller hun får konstateret en kræft- eller hjertesygdom. På den måde kunne de mange afsatte midler til de to sygdomsområder komme mennesker med psykisk sygdom særligt til gavn.

Lad os få noget kød på det konkrete ved alle de andre gode hensigter i rapporten. Psykiatrifonden ser frem til de politiske forhandlinger til efteråret, og vi spiller meget gerne ind.

 Læs indlægget på Altinget.dk

Læs rapportens anbefalinger på Sundhedsministeriets hjemmeside

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883