05.MAR.2018

Psykiatrifonden med i nyt initiativ om arv

17 procent af danskerne skriver testamente, og det er for få. Det mener Psykiatrifonden og en lang række andre organisationer, der nu er gået sammen om at bryde tabuet og få flere til at tage stilling.

Død og arv kan være svære emner at tale om, men de fleste vil have glæde af at skrive testamente: 

- Mange ved ikke, at de har brug for det. Når vi skriver testamente, får vi mulighed for at få indflydelse på, hvordan vores arv skal fordeles, og det giver også mulighed for at videreføre de økonomiske og moralske værdier, der har betydet noget i livet. Men testamentering kan være et svært emne at tale om, og det er meget få, der får lagt en plan. Det vil vi rigtig gerne hjælpe med at ændre gennem oplysning og inspiration, siger Ann Marie Panduro, der er chefjurist i Hjerteforeningen og styregruppeformand i det helt nye samarbejde Det Gode Testamente.

Ifølge en analyse fra YouGov skriver blot 17 procent af danskerne testamente. 

Giv noget godt videre 

Initiativet er et samarbejde mellem 31 organisationer i Danmark – herunder Kræftens Bekæmpelse, Folkekirkens Nødhjælp og Dyrenes Beskyttelse. I fællesskab lancerer de nu hjemmesiden detgodetestamente.dk, der sammen med en række nationale oplysningskampagner og gratis juridisk rådgivning skal klæde danskerne på til at tage stilling og give noget godt videre. Formålet med initiativet er blandt andet at oplyse danskerne om det relevante i at nedfælde en sidste vilje, og at slå fast, at testamentering hverken er dyrt eller besværligt.

Mange ved ikke, at man kan  

Samtidig håber organisationerne, at indsatsen vil øge danskeres kendskab og lyst til at skrive velgørende eller humanitære formål ind i deres i testamente – og dermed genspejle den store opbakning til velgørenhed, som generelt kendetegner befolkningen.

- Danskerne er et generøst folkefærd og er generelt rigtig gode til at støtte velgørende formål. Men det er ganske få, der vælger at skrive en velgørende organisation ind i deres testamente. Vi oplever faktisk ikke, at viljen mangler, men at der simpelthen ikke er opmærksomhed på, at det er en  mulighed. Med initiativet ønsker vi derfor også at skabe overblik over mulighederne, og gøre opmærksom på, at støtten virkelig gør en forskel, siger Ann Marie Panduro. 

Otte ud af ti giver til indsamlinger

YouGov anslår, at under to procent af danskerne betænker velgørenhed i deres testamente. Til sammenligning viser analysefirmaet AIM Creates Imageanalyse 2017, at over 80 procent af danskerne det seneste år har doneret et beløb til velgørende organisationer i forbindelse med indsamlinger og lignende. Donationer til de velgørende organisationer bag initiativet går blandt andet til udsatte børn, naturbevarelse, dyrevelfærd og bekæmpelse af fattigdom og sygdom.

Se mere på detgodetestamente.dk.

Kilde: Analyseinstituttet YouGov’s data er indsamlet, så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18-74 år. Data er indsamlet i perioden 2. juni til 14. juni 2017. I alt er der gennemført 2.018 interview. Læs mere om, hvordan du testamenterer til Psykiatrifonden 

Organisationer og samarbejdspartnere i Det Gode Testamente

Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer

Psykiatrifonden
Børnecancerfonden
Diabetesforeningen
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Lungeforeningen
Scleroseforeningen
UlykkesPatientForeningen

Internationale hjælpeorganisationer
Amnesty International
CARE Danmark
Mellemfolkeligt Samvirke
Oxfam IBIS
SOS Børnebyerne

Kirkelige organisationer
Bibelselskabet
Danske Sømands- og Udlandskirker

Nationale, sociale og humanitære organisationer
Børn, Unge & Sorg
Danske Hospitalsklovne
Folkekirkens Nødhjælp
Julemærkefonden

Natur/miljø/dyreværnsorganisationer
Danmarks Naturfredningsforening
Den Danske Naturfond
Dyrenes Beskyttelse
World Animal Protection
WWF Verdensnaturfonden

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883