Regeringen dropper omstridt lovforslag om socialpsykiatriske bosteder

Regeringen dropper det stærkt omstridte lovforslag om nye socialpsykiatriske bosteder, skriver Altinget. Det sker efter at Psykiatrifonden og en lang række andre organisationer i hårde vendinger har kritiseret lovforslaget i deres høringssvar.

Især mulighederne for at låse patienterne inde og udøve tvang overfor patienter, som ikke er psykotiske, er dybt kritisable, mener flere organisationer. Flere vurderer, at lovforslaget vil være i strid med internationale menneskerettigheder.

"Vi mener, at der er behov for en langsigtet og holdbar strategi for den samlede psykiatri, der gentænker tilrettelæggelse, ressourcer og behandlingskoncepter. Og vi mener, at regeringens målsætning om at minimere tvang må stå som en rettesnor for alt arbejdet," hedder det i Psykiatrifondens høringssvar.

Fungerende sundhedminister Karen Ellemann, V, vil nu tage kontakt til forligspartierne bag aftalen om bostederne og invitere dem til et møde om den videre proces.

ØNSKER LØFT AF PSYKIATRIEN

Lægeforeningen har foreslået, at man helt dropper planerne om bosteder og i stedet giver den regionale psykiatri et kæmpe løft. Sådan kommer det dog ikke til at gå, hvis det står til Karen Ellemann, skriver Altinget. 
Hun vil fortsat gerne finde en løsning, så man kan få skabt den type bosteder, som blandt andet regionerne, FOA og KL har efterlyst efter de senere års voldsepisoder og drab på bosteder for mennesker med psykisk sygdom. Og Psykiatrifonden og andre organisationer anerkender de voldsomme problemer:

"Lovforslagene er blevet til på baggrund af en række tragiske hændelser med vold udøvet af nogle mennesker på de socialpsykiatriske bosteder. Disse mennesker er karakteriseret ved at have en svær psykisk sygdom, misbrug og en indimellem voldelig og uforudsigelig adfærd, samt en nedsat psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer," skriver Psykiatrifonden i sit høringssvar. Men Psykiatrifonden mener ikke, at tvangsforanstaltninger og tilsvarende må være løsningen.

- Koordinerede indsatser burde altid være gældende praksis

"Grundlæggende er det sympatisk at ville etablere fem mindre institutioner, der rummer muligheden for en intensiv og helhedsorienteret indsats, tilstrækkelige ressourcer og kompetente medarbejdere, som er højtspecialiserede, til at varetage opgaven i forhold til denne gruppe mennesker. En sådan tænkning med differentierede målgrupper og individuelt tilpassede og koordinerede indsatser burde imidlertid være gældende i alle socialpsykiatriske boenheder for mennesker med psykiske lidelser," skriver Psykiatrifonden videre.

Læs hele Psykiatrifondens høringssvar

Karen Ellemann vil tage udgangspunkt i den politiske aftale fra efteråret om den nye institutionsform, som alle folketingets partier undtagen Enhedslisten, blev enige om i efteråret 2016, i den videre proces. 

Læs mere på Altinget.dk

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883