Selvmord skal forebygges gennem nyt samarbejde

Psykiatrifonden træder i dag ind i et et nationalt partnerskab , der skal arbejde for, at der bliver færre selvmord og selvmordsforsøg i Danmark frem til 2020. "Mange selvmord skyldes psykisk sygdom eller stor ensomhed. Vi skal turde tale med hinanden, også om det der er svært", siger formand Anne Lindhardt, der er glad for, at Psykiatrifonden er en del af partnerskabet.

De 22 forskellige organisationer i partnerskabet dækker over Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Danske Regioner, KL, fem regioner, tre kommuner, fire NGO´er, et selskab, to forskningscentre og tre faglige organisationer.

Organisationerne har som led i partnerskabet netop underskrevet en hensigtserklæring, der forpligter dem til at samarbejde om at mindske antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark. Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt understreger, hvor vigtigt, initiativet er:

"Hvert selvmord er et for meget - og rammer de pårørende og andre nære dybt. Mange selvmord  skyldes psykisk sygdom og kunne være undgået ved tilstrækkelig og rettidig behandlingsindsats. Andre selvmord skyldes et liv i stor ensomhed. Det er vigtigt at vi i samfundet har blik for hinanden og tør tale med hinanden, også om det, der er svært. Psykiatrifonden er glad for at være med i partnerskabet og kunne yde vores indsats  til at forebygge selvmord".

Ingen må blive overset

Organisationerne bag partnerskabet vil fremover arbejde for at sprede og bruge den viden, der allerede eksisterer om de grupper, der er i særlig selvmordsrisiko. Desuden skal alle de forskellige parter arbejde sammen for at sikre, at ingen borgere risikerer at blive overset.

Antallet af selvmord i Danmark er faldet, men ifølge Sundhedsstyrelsen har selvmord de seneste år hvert år kostet omkring 600 mennesker livet, og mellem 6.000 og 12.000 forsøger at tage deres eget liv.  

Grib ind med den rigtige rådgivning

Mange forskellige organisationer arbejder allerede på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg ved at rådgive og ved at opspore de mennesker, der er i risiko for selvmord. Men alle parterne i samarbejdet er enige om, at der er områder, hvor vi sammen kan gøre det bedre.

”Vi ved, at der er flere muligheder for at forebygge, som vi ikke udnytter godt nok, og de metoder er det vigtigt, at vi får i spil. Det handler både om, at så mange som muligt skal kunne opdage, hvis et menneske er i risiko for at forsøge et selvmord. Det kan være pædagoger, skolelærere, sygeplejersker eller medarbejdere på bosteder. Det handler også om at gribe ind med den rigtige rådgivning”, siger Mads Lind, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

En lille million til forebyggelse

Med satspuljeaftalen for 2017-2020 bliver der årligt afsat 1 million kroner til et nationalt partnerskab om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg, som blandt andet skal reducere overdødeligheden hos mennesker med psykiske lidelser. Partnerskabet råder heraf over 800.000 kroner årligt, der skal bruges til at fremme aktiviteter, der kan forebygge selvmord og selvmordsforsøg.

Partnerskabet bliver formelt tiltrådt fredag d. 8. september i forbindelse med den internationale verdensdag for selvmordsforebyggelse d. 10. september 2017. 

Verdensdagen markeres bl.a. d. 10. september med gudstjenester i Odense, Ålborg og København i et samarbejde mellem Folkekirken, Netværk for Selvmordsramte (NEFOS) samt Efterladte Foreningen. Læs her 


Partnerskabet består af følgende organisationer: • Center for Selvmordsforskning • Centrene for selvmordsforebyggelse i Region Syd, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden • Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse (DRISP) • Danske Patienter • Dansk Psykolog Forening • Danske Regioner • Dansk Selskab for Patientsikkerhed • Dansk Sygeplejeråd • KL • Kommunerne: Odense, Thisted og Bornholm • Livslinien • Lægeforeningen • Netværk for Selvmordsramte (NEFOS) • Psykiatrifonden • Socialstyrelsen • Sundhedsstyrelsen.

Partnerskabet bliver formelt tiltrådt fredag d. 8. september i forbindelse med den internationale verdensdag for selvmordsforebyggelse d. 10. september 2017. 

Verdensdagen markeres bl.a. d. 10. september med gudstjenester i Odense, Ålborg og København i et samarbejde mellem Folkekirken, Netværk for Selvmordsramte (NEFOS) samt Efterladte Foreningen. Læs her 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883