Socialarbejdere afviser mennesker med psykisk sygdom som kolleger

Seks ud af ti ansatte i socialforvaltninger vil ikke skaffe job til personer med skizofreni eller depression på deres egen arbejdsplads. Selv om de møder mennesker med psykisk sygdom i hverdagen, er deres holdning til psykiske lidelser lige så fordomsfuld som andres, viser en undersøgelse fra Psykiatrifonden og Region Hovedstaden Psykiatri. Resultatet kommer bag på socialchefernes formand, der efterlyser mere viden hos de ansatte, skriver Kristeligt Dagblad.

Mange ansatte i socialforvaltninger afviser at have kolleger, der har en psykisk sygdom, viser en ny undersøgelse. Modelfoto: ColourboxMange ansatte i socialforvaltninger har fordomme om mennesker med psykisk sygdom, viser en ny undersøgelse. Modelfoto: ColourboxModelfoto: Colourbox

De medarbejdere, der skal hjælpe borgerne i kommunen, på jobcentret eller på plejehjemmet, har tilsyneladende en holdning til psykiske lidelser, der er præget af fordomme. 6 ud af 10 ansatte i socialforvaltninger ønsker ikke at ansætte en person, der lider af depression eller skizofreni, på deres egen arbejdsplads, og 4 ud af 10 vil ikke være ven med en person med skizofreni.

Samtidig siger næsten to tredjedele, at et menneske med depression kan overvinde sygdommen ved at tage sig sammen, og halvdelen mener, at personer med skizofreni er uforudsigelige. Tre ud af fire ønsker ikke, at en person med skizofreni gifter sig ind i familien.

Fordomme på trods af kendskab

Resultaterne fremgår af en undersøgelse foretaget af Psykiatrifonden og Region Hovedstadens Psykiatri, der har målt holdningen til psykisk sygdom blandt 363 ansatte i fem kommuners socialforvaltninger. Undersøgelsen er publiceret i Nordic Journal of Psychiatry. Ifølge konsulent i Psykiatrifonden og tidl. overlæge Per Vendsborg, der er den ene af de fire forfattere bag undersøgelsen, har de ansatte i socialsektoren nogenlunde de samme holdninger til psykisk sygdom som befolkningen generelt. Også selvom 80 procent af deltagerne i den nye undersøgelse har haft direkte kontakt med personer med en psykisk lidelse inden for det seneste halve år.

- De kan bare tage sig sammen

”Man skulle tro, at mennesker, der i deres professionelle virke møder psykisk syge, har færre fordomme. Men vores undersøgelse viser, at det ikke er tilfældet. To karakteristiske holdninger går igen, nemlig, at mennesker med depression bare kan tage sig sammen, og at personer med skizofreni er uforudsigelige. Samtidig vil vi helst ikke være kolleger med psykisk syge, men vil hellere arbejde sammen med syns- eller hørehandicappede,” siger Per Vendsborg.

En af forklaringerne kan ifølge Per Vendsborg være, at social- og sundhedspersonalet især hæfter sig ved de situationer, hvor de har mødt psykisk syge med voldsomme reaktioner. Til gengæld er der en tendens til, at mødet med velfungerende personer med psykisk sygdom glider i baggrunden, mener han.

- Svært at få psykiske lidelser på dagsordenen

Helle Linnet, der er landsformand for Foreningen af Socialchefer i Danmark og social- og arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Kommune, er overrasket over omfanget af fordomme og siger til Kristeligt Dagblad:

”Når man tænker på, hvor mange i ens omgivelser, der har haft en depression, og at lidelsen kan forekomme i en kort og afgrænset periode, så er det bemærkelsesværdigt, at så relativt mange ikke vil være kolleger med personer, der lider af depression. Det er nok udtryk for, at det generelt er svært at få sat psykiske lidelser på dagsordenen. Andre dele af handicapområdet fylder mere. Derfor er der brug for, at de ansatte får mere viden om psykiske lidelser og mere viden om, hvad det vil sige at leve med en psykisk sygdom, når man er velbehandlet,” siger Helle Linnet.

Læs hele historien her

Forskningsartiklen er publiceret i Nordic Journal of Psychiatry

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883