33 foreninger ønsker ny national plan for psykiatri

En ny national plan for psykiatrien skal gøre op med forskelsbehandling mellem patienter med psykiske og fysiske sygdomme, lyder det fra Psykiatrialliancen, der samler patienter, pårørende, læger, plejepersonale med flere i et netværk af 33 organisationer. Det skriver Politiken i dag. Psykiatrifonden er en af de 33.

- Selv om hovedoverskriften på psykiatriplanen fra 2014 var ' ligeværd', så er psykiske sygdomme reelt ikke blevet ligestillet med somatiske sygdomme som for eksempel kræft og hjertesygdomme, hvor der nærmest har været økonomiske midler ad libitum.

Men sygdomme som skizofreni og depression kan også være livstruende. Det mangler der en forståelse for og accept af i vores samfund. Der er uløste problemer, uanset hvor du kigger hen i psykiatrien. Derfor er der behov for en ny psykiatriplan for Danmark. Det siger alliancens talsperson Torsten Bjørn Jacobsen, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge på Psykiatrisk Center i København, til Politiken.

Håb om penge og bedre kvalitet

Netværket opfordrer nu i et brev Folketingets sundheds-og psykiatripolitikere til at sætte gang i arbejdet med at lave en »ny, ambitiøs psykiatriplan, der kan sikre et massivt løft af den samlede psykiatri i kommuner og regioner«.

Bagtæppet er ifølge brevet, at antallet af borgere, der er i kontakt med psykiatrien, er steget med 47 procent på ti år. Selv om planen fra 2014 afsatte 2,2 milliarder ekstra kroner over en årrække, er de fleste penge blevet spist op af det øgede behov for undersøgelse og behandling og samtidige besparelser inden for andre grene af psykiatrien, vurderer Psykiatrialliancen.

Læs brevet til politikerne

Psykiatrialliancen består af:

 

dansk psykiatrisk selskab psykiatrifondensind

 

 

adhd foreningen angst foreningen bedre psykiatri copy bupdk copy  dansk psykolog forening copy dansk selskab for distrikspsykiatri dansk selskab-for-psykosocial-rehabilitering dansk socialrådgiverforening copy dansk sygepleje-raad-copy danske fysioterapeuter-copy DepressionsForeningen det sociale netværk copy Ergoterapeutforeningen-copy fagligt selskab for psykiatriske sygeplejersker copy  foreningen død i psykiatrien copy Foreningen-af-Yngre-Psykiatere fountain-house laegeforeningen livslinien LMS copy OCD-foreningen-copy outsideren-ver2   sind-ungdom-copy Social-pædagogerne-copy ISPS Socialt Lederforum SPOR 

          

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883