Mindeord: Agnete Philipsen

Agnete Philipsen er død 68 år gammel, efter en svær sygdomsperiode.

Hun har haft en meget stor betydning for udviklingen af psykiatrien gennem 90erne og 00erne. Hun var et flot og modigt menneske, visionær, fordomsfri og lydhør, tydelig både i sym- og antipatier og havde stor gennemslagskraft og vedholdenhed.

Agnete Philipsen var sygeplejerske og fastholdt sin professionsbevidsthed gennem hele sin karriere. Hun blev chefsygeplejerske i på det Psykiatriske Hospital i Risskov i 1990 og kom i 1998 til Sønderjyllands Amt som psykiatridirektør. Hun sluttede sin faglige karriere som Psykiatri- og senere også Socialdirektør i Region Syddanmark i 2007 frem til sin pensionering i 2012, kort efter sin mand tidligere amtsborgmester Kresten Philipsens død. 

I sit faglige virke hentede hun inspiration fra udlandet og udviklede bl.a. den ambulante psykiatri med opsøgende psykoseteam, tidlige interventionsteam for unge med debuterende psykoselidelser. Men hun glemte ikke forholdende for de indlagte patienter, hvor især den psykodynamiske miljøterapi havde hendes interesse.

I Amtsrådsforeningen og siden Danske Regioner havde hun en meget stærk og inspirerende stemme. Hun var bevidst om omverdenens betydning for, hvordan det gik mennesker med psykiske lidelser. Hun  blev således den første formand for den landsdækkende antistigmakampagne En-af –os  med nyligt afdøde Lone de Neergaard fra Sundhedsstyrelsen, som næstformand. Et herligt makkerpar af to stærke og utraditionelt tænkende kvinder der havde stor respekt for hinanden.  Agnete gik altid efter bolden, havde patienternes bedste for øje og havde en klar en etisk holdning til området. Således startede hun som den første en Klinisk Etisk Komite i psykiatrien.

Efter sin pensionering flyttede Agnete til København, hvor hun først og fremmest var tæt på sine børn og børnebørn og en meget bidragende bedstemor. Derudover etablerede hun en god og tæt vennekreds og nød det københavnske liv, da hun først havde vænnet sig til storbyens tumult.

Hendes fordomsfri indstilling til de opgaver hun påtog sig, brede viden, sunde dømmekraft, civil courage og gennemslagskraft gjorde hende efterspurgt i mange sammenhænge, som bl.a. bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Distriktspsykiatri, formand for Arresødal hospits, engageret i MHIS (Mental Health in Somalia).

Hun var bestyrelsesmedlem i Psykiatrifonden fra 2010 - 2016. Hun gjorde sig også her stærkt gældende med sin menneskelige erfaring og sin kunnen fra det politiske og forvaltningsmæssige, niveau, hvor hun kunne holde os fast på realiteterne, og så kunne om nogen fastholde visionen og linien.

Agnete var som person blufærdig og beskeden. Hun var  en mester i at underspille sin egen betydning. Mens vi arbejdede sammen i Psykiatrifondens bestyrelse,   gennemspillede vi et årligt ritual, hvor hun meddelte mig sin beslutning om at fratræde efterfulgt af min bønfaldelse  om  at forblive bare et år til! Jeg er taknemmelig for at hun lod sig overtale.

Men mest af alt var hun en god ven og sparringspartner. Hun er meget savnet.

Af Anne Lindhardt formand for Psykiatrifonden

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883